Velgørenhed

205.000 kroner til frivilligt arbejde

Det sociale arbejde støttes.

Frederikshavn Kommune får ud af en samlet landspulje på cirka 45 millioner kroner 205.000 kroner til frivilligt arbejde i Frederikshavn. Velfærdsministeriet uddeler pengene fra Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF). To projekter i Frederikshavn Kommune har modtaget tilskud. Velfærdsministeriet giver tilskud til frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune på i alt 205.000 kroner til Toldboden og De Frivilliges Hus. Toldboden har modtaget 35.000 kroner til aktiviteter, der skaber netværk til gavn for psykisk syge, misbrugere og andre socialt udsatte borgere. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Mediers frederikshavnudgave søndag..