21-årig slog og truede politibetjente

Alkohol og hash fik ung mand til at gå amok - skal 60 dage i fængsel

LØGSTØR:En 21-årig mand fra Løgstør er ved en domsmandsret i Fjerritslev blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for vold og trussel om vold mod politiet. Manden var tiltalt for at havde slået en politiassitent i brystet natten til 20. juli i år, ligesom han kom med trusler mod to politiassistenter og deres familier. Betjentene blev kaldt pansersvin, homoer og luderkarle, og den 21-årige sagde, at han nok skulle få ram på politiassistenternes familier og skyde de to politiassistenter med en gun. Den tiltalte kunne ikke huske noget om episoden, så det var de forulempede politiassistenter, der i retten måtte redegøre for, hvad der var sket. Tiltalte vidste, at han havde været på værtshus og havde drukket en hel del og røget ”en bette pind”, hash. Han plejede at blive i godt humør at det, men i retten sagde han, at han måske havde optrådt voldeligt. Det baserede han på, hvad han var blevet fortalt efter episoden. Han sagde, at han nok også havde brugt skældsord, men han mente ikke, at han havde truet med at skyde med en gun: - Sådan noget siger jeg aldrig, lød hans forklaring i retten. Politiet var tilkaldt for at optage rapport efter en voldsepisode ved et værtshus i Løgstør. Under dette arbejde opdagede den ene politiassistent, at der ragede et par ben ud fra bagsædet af patruljevognen. Benene tilhørte tiltalte, der sad og småsov. Han blev bedt om at kravle ud af bilen, men det var han ikke villig til, og derfor måtte han hjælpes ud af bilen. Da han var kommet ud på fortovet, slog han den ene politiassistent to gange i brystet med knytnæve. - Slagene var så kraftige, at jeg blev skubbet et stykke baglæns, forklarede den hærdebrede betjent i retten. Da der således var tale om vold mod tjenestemand i funktion, ville betjentene anholde den 21-årige. Efter deres forklaringer i retten skulle det ske så roligt som muligt, fordi der stod en kødrand af unge mennesker op gejlede stemningen op. Den 21-årige fik et enkelt slag med staven og blev lagt i håndjern og anbragt på bagsædet af patruljevognen. Her gik han amok og sparkede så voldsomt til bildøren, at man måtte køre til Aalborg med en sprække i døråbningen. Anklageren, fungerende vicepolitimester Natalja Fryd Lindberg, nedlagde påstand om en ubetinget fængselsstraf. Det er skærpende omstændigheder at udøve vold mod tjenestemand i funktion, og samfundet har pligt til at beskytte politiet i deres arbejde, lød hendes begrundelse. Forsvareren, advokat Torben Haldrup, påstod frifindelse, idet hans klient efter det oplyste var så beruset, at hans handlinger var på den anden side af fornuftens grænse. Domsmandsretten var enige i skyldsspørgsmålet, og det var ingen formildende omstændighed, at mandens handlinger var sket under beruselse. Dommerne var derimod ikke enige i strafudmålingen, idet den ene stemte for tre måneders fængsel og de to øvrige for 60 dage. Den dømte skal betale sagens omkostninger, og så skal han betale godt 8.000 kroner til politiet for skaderne på patruljevognen.

Forsiden