21 ældre risikerer at blive hjemløse

V slås i Det nye Aalborg for at bevare ældreboligerne i Lykkeshøj i Kongerslev

Det er endnu usikkert, om der fortsat skal være ældreboliger i Lykkeshøj i Kongerslev. Arkivfoto

Det er endnu usikkert, om der fortsat skal være ældreboliger i Lykkeshøj i Kongerslev. Arkivfoto

21 af Kongerslevs ældre vil stå uden tag over hovedet ved årsskiftet, hvis det ikke lykkes at bevare de 24 ældreboliger i bebyggelsen Lykkeshøj. Det er forklaringen på, at Niels Knudsen (V), medlem af socialudvalget i Sejlflod Kommune, arbejder på at få sagen taget af, når den er på dagsordenen på Sammenlægningsudvalgets møde i Aalborg i dag. Det gør han sammen med sine syv partifæller og i håbet om at få De Konservative med. Begrundelsen er, at sagen skal belyses bedre, før udvalget tager beslutning. Sammenlægningsudvalgets formand, borgmester Henning G. Jensen (S) har tidligere udtalt, at han ikke mener, der er behov for de 24 ældreboliger i og med, at 22 nye ældreboliger er under opførelse i Kongerslev. De skal stå færdige sidst på året. Uenig i undersøgelse Niels Knudsen er uenig med borgmesteren. - Der er i øjeblikket en venteliste på 21 til ældreboliger i Kongerslev. Han kan slet ikke nikke genkendende til resultatet af en undersøgelse, som Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg har foretaget. Den viser, at der skulle være 43 boliger i overskud i Kongerslev. - Det er helt uden hold i virkeligheden, siger han. Niels Knudsen begrunder ønsket om at få punktet udsat med, at der er oplysninger, som ikke er tilgået Sammenlægningsudvalgets medlemmer. Bl.a. har der været et møde med Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), efter at punktet blev sat på dagsordenen. Han kan ikke referere fra det interne møde, men oplyser, at der arbejdes med forskellige løsningsmodeller. Tilskud til huslejen Det er nemlig LD, som ejer de 24 boliger i Lykkeshøj, som de ældre så har lejet, mens Sejlflod Kommune årligt at ydet et tilskud på 600.000 kr. for at holde huslejen nede. Det vil rundt regnet sige et tilskud på godt 2000 kr. kr. pr. måned til hver bolig. Hvis tilskuddet forsvinder, vil huslejen naturligvis stige, men det er der ingen grund til, ifølge Niels Knudsen. For Sejlflod har kalkuleret med udgiften i sine budgetter i årene, der kommer. Mens eksisterende lejeaftale ophører med udgangen af året for de fleste lejeres vedkommende, kan tre dog blive boende. De har en lejeaftale på ubestemt tid.

Breaking
Bomberyddere tilkaldt efter brag i Aalborg
Luk