Turisme

21 gode historier i løbet af sommeren

REBILD:I virkeligheden er der altid blevet fortalt gode historier i Rebild Bakker - men først i denne sæson, er historiefortællingen for alvor blevet sat i system. Inspireret af kollegerne på Møn, i Søhøjlandet og på Toppen af Danmark indkaldte Rebild-Skørping Turistbureau forud for turistsæsonen en række privatpersoner og foreninger, som skønnedes at have ”en god historie” at fortælle. Godt en snes interesserede dukkede op til arrangementet, og de vil tilsammen fortælle ikke færre end 21 gode historier i løbet af sommeren. Inden for de seneste uger har de lokalhistorisk interesserede bl. a. kunnet høre om Rebild-festen og dens grundlægger, Max Henius, om røverne fra Rold og om de gamle skovkuskes arbejde med at trække store, tunge træstammer ud af Rold Skov. Senere på sommeren følger gode historier om Bette Fanden, Petronillen, kulsvierne i Rold Skov og røveroverfaldet i Rold Skov i 1834, inden der 17. august sættes et foreløbigt punktum for historiefortællingen med et arrangement i røverhulen ved bålpladsen i Grøndalen. - I betragtning af at det er første gang, vi kører efter dette koncept, synes vi, det er flot, at det er lykkedes at få stablet så mange arrangementer på benene, men på sigt kan vi da godt håbe på, at idéen vil brede sig endnu mere. - Der er garanteret endnu flere mennesker i Skørping og omegn, som - hvis de tænker efter - vil kunne fortælle ”gode historier” med bund i virkelighedens verden, bemærker Bente Larsen fra Rebild-Skørping Turistbureau.