Virksomhedsøkonomi

21 mio. kroners overskud

Regnskabet for 2004 det bedste i Sparekassens 138-årige historie

PANDRUP:Igen i år er der grund til de brede smil hos såvel Sparekassedirektør Jens Gamst Boelskifte som hos medarbejderne. På bundlinjen står der et resultat før skat på 28,2 mio. kroner, og det skyldes hovedsagligt, at pengeinstituttets kunder bruger flere af sparekassens produkter. Det samlede udlån er steget med 44 procent til 631,9 mio. kroner. - Vi har ikke ændret på kreditpolitikken, men vi har fundet nogle nicheforretningsområder blandt andet på erhvervskundesiden - der er blomstret flere nye virksomheder op og vi er lidt mere opsøgende end hidtil, siger Jens Gamst Boelskifte. Desuden har mange valgt at omlægge deres kreditforeningslån i løbet af 2004, hvilket har betydet en stigning i gebyr- og provisionsindtægter på omkring tre millioner kroner, ligesom sparekassen har hentet godt fem millioner mere i rente- og gebyrindtægter i forhold til 2003. - Det er en stigning på ti procent, og det skyldes en kraftig vækst i forretningsomfanget, siger Jens Gamst Boelskifte. Forventningen til dette års regnskab er et lidt mindre overskud, som dels skyldes det lave renteniveau, opstartsomkostninger i forbindelse med afdelingen på Vesterbro 52 i Aalborg og udgifter til en invendig ændring af afdelingen i Kaas.