22-årig i fængsel for vold

En 22-årig mand fra Blokhus er ved en domsmandsret i Hjørring idømt fem måneders ubetinget fængsel for vold.

Manden var tiltalt for, at han 10. august i år skulle have slået og sparket en anden gæst på restaurant Peter Wessel i Blokhus. Volden var efter det foreliggende uden egentlig årsag. Ud over røde mærker og hævelser led den forulempede ingen nævneværdig overlast, oplyser anklageren, politiassessor Torben Kauffmann, Nordjyllands Politi. Den 22 årige er fire gange tidligere dømt for grov vold, og fængselsdommen indeholder reststraf på 60 dage fra de tidligere voldsdomme. Det var en enig domsmandsret, der fandt tiltalte skyldig efter anklageskriftet og sanktionen for den begåede vold. Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke sagen til Landsretten. nca