22-årig planlagde at dræbe op mod 17 personer - også chefen for Nordjyllands Politi

Han tiltales for at forsøge at voldtage og dræbe sin nabo - i hans lejlighed fandt politiet en liste på flere kommende ofre

Arkivfoto

Arkivfoto

AALBORG:En 22-årig mand fra Aalborg skal i retten efter en episode i januar i år, hvor han ifølge tiltalen forsøgte at voldtage og dræbe sin 24-årige kvindelige nabo.

Han er også tiltalt for at have planlagt at voldtage og dræbe yderligere 16 personer, hvis navne stod på en liste fundet hos den 22-årige mand.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Forsøgte at dræbe og voldtage

Ifølge tiltalen kom den 22-årige ind i den 24-åriges lejlighed om aftenen den 2. januar 2018. Med sig havde han blandt andet en økse, strips og maskering.

I lejligheden slog han den 24-årige og tog kvælertag på hende så længe, at hun kortvarigt mistede bevidstheden. Han forsøgte herefter at voldtage hende, mens han truede med at slå hende ihjel.

Det lykkedes den 24-årige kvinde at flygte fra stedet, og kort efter blev den 22-årige anholdt.

I hans hjem fandt politiet en seddel med i alt 17 navngivne personer, som han ifølge tiltalen havde planlagt at voldtage og/eller dræbe.

Den 22-årige er tiltalt for forsøg på manddrab og forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter. Derudover er han tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse. Den 22-årige har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet.

Retssag i november

Anklager i sagen er Dorthe Lysgaard fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

- Tiltalen omfatter yderst alvorlige forhold, og efterforskningen har været omsiggribende, særligt i relation til de digitale spor i sagen. Næste skridt bliver at få sagen ført i retten og få rettens afgørelse, siger Dorthe Lysgaard.

Retssagen mod den 22-årige afvikles over otte dage og begynder den 12. november 2018 i Retten i Aalborg.

Sagen er efterforsket af Østjyllands Politi, da Nordjyllands Politi er inhabile i sagen, fordi politikredsens øverste chef er en af de personer, der er nævnt i det materiale, som politiet fandt i den tiltaltes lejlighed.

Kræver forvaring

Ifølge Ritzau kræver anklagemyndigheden umiddelbart, at retten dømmer den 22-årige til forvaring. Det er frihedsberøvelse af personer, som anses for at være særligt farlige for andre. Indespærringen er på ubestemt tid.

For tiden har Retslægerådet sagen til udtalelse. Alt afhængig af udfaldet kan det være, at kravet i stedet bliver en almindelig fængselsstraf.

Manden nægter sig skyldig.

Forvaringsdom

 • En forvaringsdom er en tidsubestemt frihedsberøvelse.
 • For at kunne blive idømt forvaring, skal den dømte være vurderet til at udgøre en nærliggende fare for andre liv, legeme, helbred eller fri - og det er samtidig et krav, at forvaring er nødvendigt for at forebygge denne fare.
 • Der er dog ikke et krav om, at den dømte skal være psykisk syg for at blive idømt forvaring, men langt de fleste forvaringsdømte er såkaldte karakterafvigende.
 • En forvaringsdom adskiller sig altså fra en anbringelsesdom, der idømmes personer der lider af sindssygdom. En anbringelsesdom kan også være tidsubestemt, men her afsoner den dømte på en lukket retspsykiatrisk afdeling.
 • En forvaringsdømt afsoner straffen i et fængsel, og det er retten, der skal beslutte, om eller hvornår, den dømte eventuelt kan komme ud på prøve.

Forvaringsdom - straffelovens §70:
En person kan dømmes til forvaring, hvis:
 • 1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og
 • 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og
 • 3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Stk. 2. En person kan endvidere dømmes til forvaring, hvis:
 • 1) han findes skyldig i voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller i forsøg herpå, og
 • 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og
 • 3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.