22 ny iværksættere i byen

God indsats for at skaffe ny arbejdspladser

BRØNDERSLEV:På et år er der startet 22 ny iværksættere i Brønderslev. Formand for LO-Brønderslev, Kurt Kristensen, kunne på fællesbestyrelsesmødet berette om et år med masser af aktiviteter på beskæftigelsesområdet. Kurt Kristensen glædede sig over, at der er solgt 15.234 kvadratmeter erhvervsgrunde, bygget 3767 kvadratmeter industri og 43.025 kvadratmeter landbrug. - Der er ydet en kolossal indsats af vor erhvervschef, Bente Albeck-Madsen og Brønderslev Erhvervsudvikling for at fylde tomme erhvervsbygninger op. Som det kan ses i Østergade er det næsten lykkedes 100 procent, og det giver en større optimisme blandt vore erhvervsdrivende. Bestyrelsen foreslår at øge aktiekapitalen i Brønderslev Industrihus, der så efterfølgende kan investere i et iværksætterhus. Kurt Kristensen sagde, at LO's penge kan arbejde i Brønderslev, og måske være med til at skabe flere arbejdspladser. Kurt Kristensen, der repræsenterer Socialdemokraterne i Brønderslev Byråd, kom ind på de 10,8 milliarder kr., der gives i skattelettelser. - Regeringen har sagt, at de mange milliarder skal findes som besparelser i amt og kommuner. Her er det vigtigt, at vi politikere i Brønderslev lader det borgerlige flertal være foregangsmænd ved de kommende budgetforhandlinger, således at vi rigtig kan se, hvad og hvor, de vil sætte ind, og hvor besparelserne skal findes. - Det er vigtigt, at vi politikere ikke går på kompromis og glemmer vores politik, fordi så vil vælgerne få meget besvær ved at se forskellen, og vi vil få det endnu sværere ved at vinde borgmesterposten tilbage, sagde Kurt Kristensen. Kurt Kristensen sagde, at et område, der skal følges nøje, er arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. - Der er visse steder en stigning af medlemmer, der kommer til skade. Her må vi gennem de kanaler, det er muligt, forsøge at påvirke regeringen, således, at vi kan få Arbejdstilsynet tilbage på fuld styrke. - TIB i Aalborg havde en stigning fra 2001 til 2002 fra 38 arbejdsulykker, og hvis det er gældende overalt, ser det jo sort ud for os alle. Kurt Kristensen sagde, at et af de vigtige udvalg i LO-Brønderslev er arbejdsmiljøudvalget, som fortsat skal sætte arbejdsforhold og arbejdsmiljø højt på dagsordenen.