22 p-pladser bliver tidsbegrænsede

Pladserne inddrages på Banegårdspladsen - ny pendlerpladser er klar

BRØNDERSLEV:22 parkeringspladser på Banegårdspladsen i Brønderslev forvandles fra at være langtidsparkering til to-timers parkering. Det har politikerne i teknik- og miljøudvalget netop besluttet. På Banegårdspladsen er der i dag 124 langtidparkeringspladser. Hertil kommer en ny pendlerplads for langtidsparkering bag AdvoNord og posthuset - her er der kommet 70 langtidparkeringspladser. Politikerne mener derfor, at der skal etableres to-timers begrænsning på nogle pladser på Banegårdspladsen. Med til beslutningen hører også planen om, at ændre Algade til gågade - hermed forsvinder der 50 parkeringspladser i midtbyen. De tidsbegrænsede p-pladser på Banegårdspladsen etableres på det områder, der ligger tættest ved pølsevognen - og hermed altså tættest på handelscentrum. Her er der et afgrænset område, hvor der er muligt at etablere en klar skiltning. Udvalget har desuden besluttet, at der skal laves en ny parkeringsanalyse, når de store anlægsarbejder i midtbyen er færdige. - Indstillingen fra teknik- og miljøudvalget er jo, at Algade skal være gågade. Og under alle omstændigheder vil vi gerne have så mange to-timers-pladser så tæt på bymidten som muligt. Vi vil gerne have et flow af handlende ind i bymidten, siger Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. - Den overordnede parkeringsproblematik i Brønderslev by kan vi ikke i øjeblikket gøre status på. Vi ved ikke, hvordan parkeringssituationen udvikler sig. Men vi har besluttet, at vi om et halvt år vil vurdere hele parkeringssituationen - se hvor der er stort pres på p-pladser, og hvor presset er mindre. Og hvordan vi justerer det. Vi tror, at vi også de kommende år hele tiden må justere på parkeringsforholdene afhængig af, hvor i byen presset er, tilføjer Karsten Frederiksen.