EMNER

220.000 omfattet af aftale

En eksklusivaftale er en aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiver om, at arbejdsgiveren kun må ansatte personer, der er medlemmer af den pågældende fagforening. Eksklusivaftalerne er en del af overenskomstsystemet. Ca. 220.000 danskere på det private arbejdsmarked arbejder under en eksklusivaftale. Eksklusivaftaler er ikke lovlige inden for det offentlige arbejdsmarked.