220 tog imod tilbud fra Ranum Efterskole om gratis koncert

220 gæster tog imod et tilbud om gratis at lytte til den irske duo Jane & Shane.

220 gæster tog imod et tilbud om gratis at lytte til den irske duo Jane & Shane.

RANUM:Ranum Seminariets sal var fyldt op med 220 gæster, da Ranum Efterskoles bestyrelse og medarbejdere inviterede til skolekreds og kollegakoncert med den irske duo Jane & Shane. Alle var velkomne. Frugtbart miljø - Vi ønskede med koncerten at markere, at Ranum har et frugtbart uddannelsesmiljø, og at Ranum Efterskole er kommet godt fra start. Vi har i 2005 udvidet skolen med 33 ekstra sengepladser til 119 senge. Vi har rejst over hele Europa og Grønland, og alligevel fik vi et overskud på godt 300.000 kr. i det første hele regnskabsår. Det er vi godt tilfredse med, og vi synes også, at der er grund til at fejre, at vi har fuldt elevhold på godt 120 elever til sommer, fortæller forstander Olav Storm Johannsen. De mange gæster fik en forrygende koncertoplevelse, hvor Jane og Shane også jammede med skolens musiklærere Thomas Gammelgaard og Arly Møller Badstue. Bestyrelsen og eleverne fra efterskolen sørgede for at servicere gæsterne med kaffe og vand i pausen, hvor flere gæster også tog mod opfordringen til at melde sig ind i Ranum Efterskoles skolekreds.