Lokalpolitik

225.000 i ekstra IT-udgifter

AABYBRO:Økonomiudvalget mener, at Aabybro Kommune skal tage knapt 225.000 kr. fra driften for at dække de IT-udgifter, der kommer i år i forbindelse med kommunesammenlægningen, og som ikke er medregnet i budgettet. Penge skal bruges til opgradere kommunens nuværende IT-platforme. Derimod har politikerne ikke taget stilling til, hvordan fællesudgifterne til IT-arbejderne i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup kommuner skal fordeles i år. Der er tale om et fælles beløb på godt 1,26 mio. kr. - Det vil vi tage stiling til senere, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen. I følge opgørelsen skal Brovst Kommune i år af med 321.010 kr. Fjerritslev Kommune en halv mio. kr. og Pandrup 383.220 kr. - alt sammen uden fællesudgifterne. Det er tidligere oplyst, at de kommende års samlede IT-investeringer i forbindelse med kommunesammenlægningen vil løbe op i cirka 20 mio. kr.