Aalborg

23.000 biler i døgnet kører på Hobrovej

AALBORG:Der kører i gennemsnit 23.000 biler i døgnet på Hobrovej ved Skalborg Bakke. Det viser en trafikmåling foretaget af Aalborg Kommune. - Trafikken er steget støt de senere år, og selv om vi er i gang med vejarbejder på strækningen er trafikken ikke faldet, oplyser civilingeniør Kristian Nørgaard, Aalborg Kommune. Målinger viser også, at arbejderne på Hobrovej får bilister til at søge andre veje i området. I år 2003 var årsdøgnstrafikken på Digtervejen på 1800 køretøjer, og i dette efterår er den oppe på 2100. - Det er mere end den normale vækst i trafikken. Hvis for eksempel 1000 biler forlader Hobrovej for at benytte lokalvejene i Skalborg, så kan det tydeligt mærkes på disse veje. Men vi forventer og håber, at bilerne søger tilbage til Hobrovej, når vejarbejderne er overstået, siger Kristian Nørgaard. Han understreger, at vejarbejderne skal gøre Hobrovej mere sikker, og de er ikke ment som løsningen på trafiksituationen. - Vi havde en del uheld med cyklister i krydset med Thøger Larsensvej. Derfor kommer der nu et lyskryds. Og vi havde en del uheld med biler, der ramte hinanden med siderne. Derfor opstreger vi vejbaner på Hobrovej. Det er for at fjerne sorte pletter, ikke en løsning på vejudbygningen, forklarer han.