23 er ude af farezone

349 borgere risikerer nu at miste dagpengene til næste sommer.

Arkivfoto: Bente Poder

Arkivfoto: Bente Poder

I løbet af et par uger er der blevet 23 færre hjørringensere, der risikerer at miste dagpengene til næste sommer, når eller hvis dagpengeperioden forkortes til to år. Til arbejdsmarkedsudvalgets møde 28. september blev antallet opgjort til 372 og til det seneste møde i udvalget var tallet faldet til 349. - Der er kommet nogle i arbejde, men det er ikke mange, mener udvalgets formand, Ivan Leth (S). På forrige møde i arbejdsmarkedsudvalget gav politikerne forvaltningen besked om at holde skarpt øje med udviklingen på området. Arbejdsgruppe nedsat Udvalget ville have emnet op at vende på hvert møde, men det droppes nu igen, efter at den nye regering har bebudet, at den forkortede dagpengeperiode udskydes med et halvt år fra 1. juli 2012 til 1. januar 2013. - Vi vil ikke have de her statistikker før loven er trådt i kraft. Men vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på det. Det er en problematik, der er temmelig bekymrende, siger Ivan Leth. Mange af dem, der mister dagpengene, kan ikke få nogen form for offentlig hjælp. De falder ud af systemet og optræder heller ikke længere i ledighedsstatistikkerne. Neoliberalistisk idé Ivan Leth gør sig ingen forhåbninger om at alle dagpengemodtagerne når at finde nyt arbejde, inden de mister dagpengene. - Det er en eller anden neoliberalistisk idé om at bare man smider en masse flere mennesker ud på arbejdsmarkedet, så får de også arbejde. Det gør de jo ikke, når arbejdsmarkedet næsten er lukket ned, mener Ivan Leth. Han tror ikke på, at de arbejdsløse er kræsne mht. nyt arbejde. - Det er en myte, at der er nogen, der hellere vil gå på støtten. Jeg kan ikke se hvordan det kan lade sig gøre. I dag er rådighedskravene simpelt hen så barske, at man ikke kan sige nej til et job, siger Ivan Leth. Han håber at Hjørrings nye anlægsbudget med mange store opgaver vil medføre både optimisme og nye arbejdspladser.