EMNER

23 kæmper om 15 pladser

Kampvalg til menighedsrådet i Brønderslev.

23 kandidater kæmper om 15 pladser til menighedsrådsvalget i Brønderslev. Der var ved fristens udløb indkommet tre lister til valget tirsdag 11. november hvor der skal vælges 15 medlemmer til menighedsrådet i Brønderslev Sogn. Det oplyser formand for valgbestyrelsen, Anders Hummelmose. Og for første gang i mange år er der ingen politiske lister. De 3 lister er: Liste 1, Den Kirkelige Liste: Anders B. Hummelmose, Kirsten Knudsen, Villy Pedersen, Bjarne Nielsen, Verner Christensen, Jan Poulsen, Dorthe Kiilerich Mikkelsen og Anna Kjær Nielsen Liste 2, Folkekirkelisten: Else Hansen, Ole Graven, Inger Kaae Thomsen, Mogens Juhl Jensen, Alice Rydder Nielsen og Inger Rasmussen Liste 3, Den Grundtvigske Sogneliste: Ole Stevns, Poul Sørensen, Viola Pedersen, Flemming Vejrum, Anders Juhl Jensen, Birgit Asdal, Sanne Holm, Svend Vangsted og Malene Svane. Der er anmeldt listeforbund (valgforbund) mellem Den Kirkelige liste og Folkekirkelisten. - Der er for første gang ved et valg mulighed for at stemme via internettet. Det kan ske på www.mrvalg.dk, fortæller Anders Hummelmose. Vælgere, der ønsker at afgive e-brevstemme, skal være indehaver af en digital signatur. Man kan e-brevstemme afstemme i tidsrummet tirsdag 21. oktober klokken 10 til fredag 31. oktober klokken 12. - Vælgere, der foretager e-brevafstemning, vil ikke modtage valgkort, oplyser Anders Hummelmose. Alle stemmeberettigede vil senest 6. november modtage valgkort, som skal medbringes ved afstemningen. - Vælgere, der mener sig berettiget til at afgive stemme, men som ikke modtager valgkort, samt personer, som fejlagtigt modtager valgkort eller valgkort med fejlagtigt indhold, opfordres til snarest at gøre indsigelse overfor valgbestyrelsen, hvilket kan ske ved henvendelse til kirkekontoret. - Folkeregistret giver oplysning om, hvorledes de vælgere, der er forhindret i at møde frem på valgstedet, kan få lejlighed til at deltage i afstemningen. Dette kan ske ved brevafstemning, der tidligst kan foretages tre uger før valgdagen, altså tirsdag 21. oktober. Sidste frist er fredag 7. november. Vælgere, der ønsker gratis befordring til valgstedet, skal rette henvendelse herom til Kirkeko