Aalborg

23 Soldateruniformer skal passe 80 mænd

Stort krav til skræddereleven om fleksible uniformer

FREDERIKSHAVN:- Vi har netop henvendt os tilAlexandraskolen, fordi de har erfaring med historiske dragter fra Tordenskjoldsprojektet. Det sagde Cosmus Pyndt fra Det Nørrejyske Drabantkorps fra Aalborg, da han fredag aften afslørede, hvilken skrædders uniform, man havde valgt. Det blev Ingrid Bull-Njaa, der vandt førstepræmien på 5000 kroner. Hun er 1.årselev på Alexandraskolen. Udvælgelsen var blandt sket udfra et krav om fleksibilitet. - Uniformerne skal fortrinsvis bæres af ansatte i millitæret, der jo ofte er udsendt. Så hele korpset kommer til at bestå af 80 mand. Men når vi stiller op skal vi være 23 i alt og derfor får vi fremstillet 23 uniformer, men de skal kunne bruges af forskellige, forklarer Cosmus Pyndt. Han var meget tilfreds med den historiske udformning af uniformen, der skal forestille en dragt fra slutningen af 1500-tallet, og altså en "ældre" model end 1717, som inspirationen til dragterne til Tordenskjoldprojekterne er hentet fra. Det Nørrejyske Drabantkorps blev i øvrigt dannet i 2004 og har hjemsted i Aalborg. Det er en eksercits- og tattotrop, som for alvor skal på banen i forbindelse med renæssanceåret 2006. Cosmus Pyndt kunne ikke vise en færdig dragt frem, da vinderforslaget nu er sendt videre til en tilskærer. Men til efteråret vil en prototype blive sendt rundt i landet, og med udstillingen følger også Ingrid Bull-Njaas tegninger. - Premiere på udstillingen bliver naturligvis i Frederikshavn og derefter Aalborg, lovede Cosmus Pyndt.