Aalborg

2300 sorterer deres affald

2300 husstande og 380 virksomhederne sorterer i dag deres affald. En ændring af kommunens affaldsbestemmelser, så kildesortering droppes helt i kommunens affaldsplan, vil betyde, at forsøgene bliver indstillet. Kun den radikale Preben Pedersen gik i går i forsyningsudvalget ind for, at de nuværende forsøg fortsætter med henblik på produktion af biogas.