Dronninglund

232.169 kr. til foreningslivet i kommunen

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Der blev uddelt 232.169 kr. til 37 foreninger og organisationer i Brønderslev Kommune, da Sundhedsudvalget forleden holdt møde. Pengene blev langt overvejende givet til aktiviteter i foreningerne, men også til frivilligt, socialt arbejde, som f.eks. en juleaften for ensomme, og besøgstjenester. Fælles for langt de fleste tilskud var, at foreningerne havde søgt om flere penge, end de fik. - Vi har ikke penge til alt, og det handler i vid udstrækning om at give foreningerne et skulder klap. Mange af de aktiviteter vi støtter, ville finde sted selv om vi ikke gav tilskud, siger formanden for Sundhedsudvalget, Peer Thisted (V). Kun en foreningen fik ingen penge - nemlig Gigtforeningen, som havde søgt om 6000 kr. til transport til en sommerudflugt. - Vi giver ikke tilskud til transport, siger Peer Thisted, som nu kun har 15.000 kr. tilbage at uddele i år. - Dem har vi holdt tilbage, hvis der skulle ske noget uforudset, siger han.