EMNER

24 ekstra sengedage

SINDAL:Det er ikke færdigbehandlede patienter fra Sindal Kommune, der belaster sengekapaciteten på det nordjyske sygehuset, idet der i 2003 kun har været syv personer, som har brugt tilsammen 24 dage inden der var en kommunal foranstaltning klar, hvis det var nødvendigt. Dermed skal kommunen kun betale 23.632 kroner til amtet mod budgettet tal på 105.900 kroner. Det fremgår af en opgørelse fra Ældre- og handicapafdelingen, som indeholder en oversigt over forbruget af visiterede timer og antallet af brugere på forskellige områder. - Det er et virkelig flot resultat, når vi samtidig havde byggeforanstaltninger ved Vendelbohjemmet. Og slutresultatet på det her område er også rigtig godt, hvor vi kommer ud med et overskud i forhold til budgettet, siger socialudvalgsformand Nanna Andersen (V). Overskuddet blev på godt 200.000 kroner, og det skyldes også, at der ikke er anvendt ekstra timer til voldsomt uadad reagerende demente brugere. På nogle områder har forbruget været større end antaget, og der blev således i 2003 givet 6 bevillinger, hvor pårørende til døende fik plejeorlov. Det gav udgifter på 170.000 kr. mod budgetteret 123.000 kr. Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter paragraf 76 var den post, hvor overskridelsen var størst. Her blev brugt 527.000 kr. i forhold til budgettets 227.000 kr. poch