Detailhandel

24. februar lukker LokalBrugsen

Allerede nu er der indledt ophørsudsalg af noon food varer i butikken i Mejlby

Efter blot 10 må­ne­der i job­bet som ud­de­ler i Mejl­by fra­træ­der Lea Bet­zer 1. marts, men al­le­re­de 24. februar er det slut for lokale, her be­sty­rel­ses­med­lem Me­re­te El­kjær, med at gøre de­res ind­køb i LokalBrugsen. Foto: Jens Mor­ten

Efter blot 10 må­ne­der i job­bet som ud­de­ler i Mejl­by fra­træ­der Lea Bet­zer 1. marts, men al­le­re­de 24. februar er det slut for lokale, her be­sty­rel­ses­med­lem Me­re­te El­kjær, med at gøre de­res ind­køb i LokalBrugsen. Foto: Jens Mor­ten

MEJLBY:Søndag 24. februar om aftenen bliver den sidste kunde ekspederet ved kassen i LokalBrugsen i Mejlby, og dermed rinder timeglasset endegyldigt ud for 119 år med en brugs med dagligvarer i landsbyen. - Beslutningen om at stoppe nu er truffet på det sidste bestyrelsesmøde, og vi har på samme tid godkendt, at der nu er indledt et ophørsudsalg af en stor del af noon food varerne i butikken. Det sker for at få varelageret realiseret bedst og hurtigst muligt inden butikken snart lukker, påpeger Leo Thysk fra likvidationsudvalget. Datoen 24. februar er også valgt, fordi uddeler Lea Betzer er opsagt til fratræden 1. marts. Dermed nåede hun kun 10 måneder i jobbet efter et skifte fra en dagligvarebutik i Aars. Fremtid uafklaret Om der kommer en købmand eller andre og overtager LokalBrugsens lokaler er på nuværende tidspunkt ifølge Leo Thysk fuldstændig uafklaret. - Et ægtepar har godt nok vist interesse for at etablere en købmandsbutik i lokalerne, men der er indtil videre intet konkret aftalt om en mulig overtagelse, pointerer Leo Thysk. Håb om tankdrift Efter en kort pause omkring årsskiftet kom der igen brændstof på OK tankanlægget i tilknytning til LokalBrugsen. - Og selv om vi nu lukker helt ned 24. februar, så satser vi da på at salget af brændstof kan fortsættet uændret et stykke tid endnu på den nuværende dispensation for visse påkrævede forbedringer af miljøforholdene omkring tankanlægget, oplyser Leo Thysk. Allerhelst så brugsens bestyrelse, at en købmand eller lignende overtog lokalerne og på samme tid også ejerskabet af bygningen, der også rummer et mangeårigt øvelokale for Rebild Kommunes musikskole samt flere klubværelser til udlejning. - For bliver der blot tale om et lejemål, så er brugsforeningen og dens bestyrelse forpligtiget til at fortsætte på lavt blus som en lille forening. Det har vores advokat samt Coop Danmark påpeget over for os ved et møde i går, tilføjer Leo Thysk.