Skagen

24 fiskere har nu papir på deres kunnen

Afslutning for fire hold på Skagen Skipperskole

SKAGEN:Skagen Skipperskole sluttede sig i går til den i forvejen lange liste af uddannelsesinstitutioner, som her i sidste del af juni siger farvel til en lang række elever. Der var eksamensafslutning og overrækkelse af "papiret på ens kunnen" for fire hold på skipperskolen. Der var ialt 24 kursister, som modtog deres eksamensbevis. De fleste af dem er dermed klar til at komme i arbejde i "det blå Danmark." En god del af de fiskere, som tog eksamen til fiskeskipper af 3. grad/kystskipper, møder dog igen på skipperskolen i slutningen af juli for at videreuddanne sig til fiskeskippere af 1. grad/sætteskippere, oplyste forstander Jørgen Chr. Jensen. Afslutningen på skolen i Skagen gjaldt både de kursister, der har gået på skolen i Skagen og på satellit-afdelingen i Thyborøn. I forbindelse med afslutningen på skipperskolen oplyses det, at skolen netop har mdotaget en donation på 20.000 kroner til nye undervinsingsmaterialer og nyt udstyr. Læs mere om dette i erhvervssektionen. Skagen Skipperksole har også netop fået det nyeste udstyr indenfor idendifikation. Det nye system er en videreudvikling af den gode gamle radar, idet det kan "se" hvilke skibe, der ligger for eksempel gemt i fjorde og bag bjerge. Systemet bruger satellitter og GPS-systemet, og det giver informationer om både skibenes navne, deres kurs, fart, dybdegang, hvad deres last består af, hvilken havn, de sidst har været i, og hvor de er på vej hen. Skipperskolens system er leveret af elektronikfirmaet Furuno Danmark, og det er magen til de systemer, der installeres ombord på skibe. Elever, som tager deres uddannelse på Skagen Skipperskole fremover, kan således også betjene AIS-udstyret, når de er færdiguddannet.