24 skoleledere fra Odense på praktisk besøg

STØVRING:24 skoleledere fra Odense besøger tirsdag Bavnebakkeskolen i Støvring. Skolen er kendt både for sin indsats for de såkaldt praktisk begavede som meget velbegavede elever. Skolelederne vil blandt andet møde leder af Kernehuset, Dorthe Hartmann, som vil fortælle dem om samarbejdet mellem pædagoger og lærerne, og de vil møde børnehaveklasseleder Pia Nielsen, som vil fortælle om skolens gode erfaringer med udskudt klassedannelse Leder af erhvervsklassen Torben Switzer og skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen vil fortælle om de praktiske fag, værkstederne, faglokalerne, smedehuset, medieværkstedet samt om skolens snart 27 års erfaring med Danmarks første erhvervsklasse i en folkeskole. Lærer Leif Bohl Sørensen vil fortælle om Fredagsværkstedet for de store elever, der er kørt fast i de boglige fag eller specialundervisningen, og som derfor har behov for at få styrket deres selvtillid gennem succes med praktiske opgaver. Arne Sloth vil desuden fortælle om den forskning i de praktiske fags betydning, som er aftalt med Danmarks Pædagogiske Universitet, og han vil fortælle om de gode erfaringer med fritidsfagene fysik, kemi og matematik sammen med Støvring Gymnasium og ungdomsskolen.