24 timer undervejs

MØLHOLM:Det tager omkring 24 timer, fra det beskidte spildevand bliver pumpet indenfor på Renseanlæg Vest, til det i en betydeligt renere udgave forlader stedet. Første skridt i processen er omgang mekaniske rensning. Først skal spildevandet en tur gennem riste med sprækker på 10 millimeter. Det fjerner det groveste som f.eks. vatpinde, klude, kondomer, fibre og papir. Det bliver kørt bort og brændt. Næste skridt er et sand- og fedtfang. I et par store bassiner bliver fedtet fra madlavningen - det kunne være frikadellestegningen - skummet af. Lidt ligesom når suppen hjemme i gryden skummes for fedtperler. Fedtet transporteres videre til biogasanlægget, hvor det får lov at gære og blive til gas. Sandet fjernes ved, at vandet bevæges godt og grundigt, så kun tunge partikler som netop sand, bliver liggende på bunden. Sandet vaskes og køres bort til deponering. Herefter flyttes vandet til fire tanke, de kaldes forklaringstanke, hvor der fjernes endnu mere slam. Ved den mekaniske rensning fjernes omkring halvdelen af det organiske materiale. Så går det videre til den biologiske rensning. Det foregår i nogle store bassiner, hvor sultne mikroorganismer kaster sig over kvælstof og fosfor. Næsten alt kvælstoffet bliver spist og omdannet. På samme måde med fosfor. Dog kan disse mikroorganismer ikke gøre kål på det hele, så restfosforen fjernes med jernsulfat. Sidste stop er et ophold i de 21 efterklaringsbassiner. Her bliver vand og slam adskilt ved bundfældning. Hovedparten af det bundfældede slam genbrugess. Det sendes tilbage til fosfor- og kvælstofspisekammeret, hvor mikroorganismerne kaster sig over en ny portion. Det slam, der er til overs, ryger en tur i biogasanlægget. Herefter er vandet klar til at blive ledt ud i Limfjorden. Det sker gennem en ledning, der er ført 170 meter ud fra kysten til en vanddybde på 11-12 meter. De yderste 50 meter af ledningen er forsynet med 15 huller, hvorigennem det rensede spildevand presses ud og blandes med fjordvandet. Kvaliteten af rensningen er så god, at det ligger langt under de opstillede krav fra EU, stat og amt.