2400 flere ledige i Nordjylland

Arbejdsløshed steget med 15 pct.

AALBORG:Arbejdsløsheden fortsætter med at stige i Nordjylland - men væksten i ledigheden er mindre end på landsplan. I maj måned i år var den nordjyske ledighed 15,1% højere end i maj 2002, oplyser fuldmægtig Kurt Nielsen, Arbejdsfoirmidlingen. Men på landsplan var stigningen hele 19 pct. Den store stigning i arbejdsløsheden betyder, at der på landsplan var 25.000 flere ledige i maj end på samme tidspunkt året før, og når man alene ser på udviklingen i Nordjylland var der i maj ca. 2400 flere ledige end i samme måned 2002. Udviklingen er ikke ens i de nordjyske kommuner. Yderpunkterne er, at ledigheden på Læsø steg med hele 47,7 pct fra maj i fjor til maj i år, mens arbejdsløsheden i samme periode faldt med 5,4 pct. i Brønderslev, forklarer Kurt Nielsen. Der er også meget store forskelle fra a-kasse til a-kasse. Der er store procentvise stigninger i en række a-kasser, men i Nordjylland har 5 a-kasser et fald. Restaurationsbranchen topper med en ledighedsprocent på 16,5, mens Sygeplejerskerne er nede på 0,6%. Udviklingstræk på a-kasseniveau viser sig også i fordelingen af ledigheden på køn. Hvor mændenes ledighed er steget med knap 24 pct så har kvinderne en stigning på 8,3 pct. Mændene er hårdt ramt af konjunkturerne i industrien og i byggesektoren. I modsætning til januar, februar og marts 2003 er der dog i maj flere ledige kvinder end mænd. Nordjylland har en ledighedsprocent på 7,5, mens den er 6,2 for hele landet. Kun Bornholm og København/Frederiksberg har en højere ledighedsprocent end Nordjylland.