Lokalpolitik

244 anbragt uden for hjemmet

De seneste par år har børne- og ungdomsudvalget haft særligt fokus på økonomien i familieafdelingen.

Hver eneste måned er Lone Iversen, chefen i fagcenter for familie, i udvalget for at orientere for udviklingen i anbringelser af børn og unge - og dermed økonomien. Nu viser det sig, at der for 2011 alligevel tegner sig et underskud på 8,5 millioner kroner. Det dækker over, at der på enkelte områder er tale om mindreforbrug, mens pladser til anbragte børn og unge tegner til at koste 9,4 millioner kroner mere, end kommunen havde regnet med. I årets første seks måneder er 26 flere helårspladser end ventet i brug. Børne- og ungdomsudvalget har kalkuleret med 218 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Virkeligheden er, at 244 er anbragt. Der er tale om børn og unge i familiepleje, døgninstitutioner i andre kommuner, døgninstitutioner til handicappede børn samt enkeltmandsprojekter. En måde at undgå at øge antallet af anbringelser på, skal være tidlig indsats og forebyggelse. - Men vi må indrømme, at det ikke rigtig batter noget, udtaler formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). Som tallene tegner sig i øjeblikket, ser det ud til, at center familie kommer til at koste 215 millioner kroner i år.