25.000 kr. til ensomme ældre

Socialudvalget giver penge til projekt, der skal få ensomme ældre til at benytte sig af Bie Centrets tilbud

HOBRO:Ensomme ældre i Hobro Kommune skal ud af isolationen og opmuntres til at deltage i Bie Centrets aktiviteter. Det en tanke, som socialudvalget i Hobro Kommune varmt kan støtte. Politikerne har netop bevilget 25.000 kroner til et projekt for ensomme ældre, som centerrådet ved Bie Centret og hjemmeplejen i fællesskab skal udarbejde. Socialudvalgsformand Hans Poulsen (S) siger, at udvalget har skrabet bunden af forskellige kasser og på den måde fundet pengene. - Vi vil gerne lave en forebyggende indsats, så ensomme ældre ikke synker hen, men i stedet kommer aktivt ud blandt andre, siger Hans Poulsen. Centerrådet ved Bie Centret har i et halvt års tid drøftet, hvordan man kunne gøre en indsats for de ældre, der er meget alene. For nylig havde rådet foretræde for socialudvalget og præsenterede sin idé. Hvor mange ældre, det drejer sig om, ved hverken centerrådet eller socialudvalget. Politikerne beder nu den forebyggende hjemmesygeplejerske Jette Skovsager om at få en pejling på antallet af ensomme. Problem med transport Ofte er det problemer med transport, der er en hæmsko for, at ensomme ældre kan komme ud blandt andre, tror Hans Poulsen. Bevillingen fra socialudvalget kan eventuelt bruges til at afhjælpe transportproblemet. Bendt C.Jørgensen fra Bie Centrets centerråd fortæller, at der er tanker om at leje en minibus en gang om ugen, som kan køre de ensomme til spisning i Bie Centret. - Hver dag har vi mellem 25 og 45 ældre, der spiser middag i Bie Centret. Om der kommer fem eller ti mere, betyder ikke noget, det kan vi sagtens klare, lyder det fra Bendt C. Jørgensen. Det er velkendt, at det er vigtigt for de ældre at holde sig i gang og komme ud blandt andre mennesker. Det har noget med livsmod at gøre, som Bendt C. Jørgensen udtrykker det: - Hvis man sidder alene hjemme, bliver man nemmere sur på tilværelsen, og får et dårligere liv. Man bliver også dyrere for kommunen. Centerleder i Bie Centret Simon Griis siger, at det hverken er de svageste ældre eller de stærkeste ældre, som projektet henvender sig til. - Det er derimod mellemgruppen af ældre, som godt kan klare at komme ud, hvis bare de får et lille skub, siger Simon Griis. Hans erfaring er, at dem der giver udtryk for, at de ikke vil eller kan komme i Bie Centret, bliver "omvendt", når de først har besøgt stedet en gang.