25.000 kr. til forsamlingshus

Salling Forsamlingshus, der nu står klar efter en større renovering, har fået 25.000 kr. fra Spar Nord i Løgstør. De mange rare kroner bleve overrakt af centerdirektør Jacob Jørgen Jacobsen og formanden for aktionærrådet, Niels Ole Arndt. Pengene skal bruges til en ny mobilscene, der erstatter den gamle scene, som er fjernet for at give mere plads i forsamlingshuset. Pengene blev overrakt til formanden for forsamlingshuset, Hans Jørgen Svendsen. Årsagen til at forsamlinghuset fik så stort et beløb er ikke mindst, at der er ydet en markant frivillig arbejdskraft fra en række lokale i området. ranum Klammeri med flaske Et par gæster ved et ungdomsdiskotek i Ranum hallen fredag aften måtte slutte deres aften på skadestuen på Farsø Sygehus. Den ene, en 19-årig mand, slog en 15-årig ung mand oven i hovedet med en ølflaske, hvorved denne pådrog sig flænger i hovedbund og ansigt. Voldsmanden skar sig selv i hånden og måtte med på skadestuen. RANUM Udstiller på seminariet Frem til 10. maj udstiller Lise Lotte Strandgaard Helm et udvalg af sine malerier på Ranum Seminariet. - I mit liv og virke har jeg altid - bevidst og ubevidst - inddraget nonverbale udtryksformer, idet der her ofte ligger gemte eller glemte muligheder for bevidstgørelse, kommunikation og udvikling, siger Lise Lotte Strandgaard Helm. - Udover at undervise i maleri og andre kreative fag på et ungdomshjem for unge med psykiske og sociale problemer fungerer jeg også som krop-/gestalt-og kunstterapeut. Mine billeder er hovedsageligt abstrakte og ekspressive inspireret af naturens former og farver. For mig ligger der en udfordring i at arbejde i krydsfeltet mellem stilstand/ro og dynamik/bevægelse. Udstillingen kan ses i seminariets foyer og er åben på hverdage i tidrummet kl. 8.00 - 17.00. FOR 10 ÅR SIDEN 29. marts Overlader postekspedition Den 31. marts 1993 lukker postekspeditionen i Overlade. Det er afslutningen på en lang historie, der begyndte i 1912, da møllerens kone Stine åbnede postekspeditionen i Overlade. Postekspeditionen lå i de første år på det sted, der i dag hedder Præstebakken og flyttede siden op på Degnevej i et hvidt hus lige over for den nuværende postekspedition. Det var Stine og hendes mand Thomas Thomsen, der byggede huset på Degnevej, der blev hjemsted for postekspeditionen i mange år. Stine og Thomas Thomsens datter Dagmar blev gift og flyttede efter nogle år til Overlade med sin mand, der var ansat på Overlade elektricitetsværk, og sin da ni-årige datter Kirsten, der i dag bestyrer postekspeditionen. Kirsten, der var enebarn, holdt utroligt meget af at komme hos mormor på posthuset, og hun var allerede i barndommen med til at ordne posten. Den 31. marts overgår postekspeditionen til Brugsen.