25.000 videofilm beslaglagt hos distributør

Skal sammen med 2500 videospil sikre krav fra kreditor på 264.000 efter over to års ventetid

Film 27. februar 2003 07:00

HAVERSLEV: For at sikre et tilgodehavende på 264.000 kroner hos direktør Kimmy Jes Christensen, indehaver af Dansk Video Duplikering ApS på Håndværkervej i Haverslev, har en kreditor med fogedrettens hjælp gjort udlæg i hele varelageret af videofilm og spil i distributionsselskabet. I alt 25.000 videobånd med både børne- og actionfilm samt 2500 spil på cd-rom til en samlet vurderet auktionspris på godt 300.000 kroner er blevet beslaglagt. Direktør Kimmy Jes Christensen har samtidig fået fire uger til at betale de 264.000 kroner, i modsat fald vil de mange videofilm og spil blive solgt på auktion for at sikre kreditors krav. Kreditor er Alf Degnebolig, indehaver af Dansk Dub Studio i Hvidovre. I sommeren 2000 indgik han kontrakt med Kimmy Jes Christensen om at lægge dansk lyd på 10 tegnefilm med svensk tale til en samlet pris af 180.000 kroner til blandt andet betaling af danske skuespillere for indtaling af den danske oversættelse. Masterbåndende blev afleveret til tiden, men den anden vej kneb det med betalingen. Som undskyldning påstod direktør Kimmy Jes Christensen, at flere af tegnefilmene på masterbåndene havde fejl i form af knas og anden unødig støj i den danske oversættelse. Dette afviste Alf Degenbolig, og både i byretten i Hobro i sommeren 2002 og ved anken i Landsretten i Viborg i december 2002 tabte Kimmy Jes Christensen retssagen. Gæld ikke betalt Det oprindelige krav for de 10 tegnefilm på 180.000 kroner er med kreditors omkostninger ved de to retsinstanser samt påløbne renter nu vokset til 264.000 kroner. Trods afgørelserne i Byretten i Hobro og Vestre Landsret i Viborg har det efterfølgende ikke været muligt for kreditor at få Kimmy Jes Christensen til at betale det skyldige beløb. Af samme grund har Alf Degnebolig set sig nødsaget til at gå til fogedretten for at inddrive sit krav. Direktør Kimmy Jes Christensen var ikke selv mødt frem i retten, men var repræsenteret ved en medarbejder i selskabet. Alf Degnebolig selv var repræsenteret ved Advokat Kaj Nørby, Hobro, og på baggrund af mødet i fogedretten begærede denne straks udkørende fogedforretning for at få gjort udlæg i varelageret her og nu. Efter aftale med fogedretten blev der foretaget udlæg samme eftermiddag, og hele varelageret af videofilm og spil er nu placeret på en neutral adresse. Som en ekstra sikkerhed for at få det skyldige beløb har Alf Degneboligs advokat samtidigt tinglyst kravet på 264.000 kroner i Kimmy Jes Christensens ejendom på Håndværkervej 4 i Haverslev. Reelt betyder det, at Alf Degnebolig stiller sig bagerst i køen af øvrige panthavere i ejendommen samt nabogrunden Håndværkervej 2 med en samlet ejendomsværdi på 2.850.000 kroner ved den sidste offentlige vurdering. Indtil videre har direktør Kimmy Jes Christensen ikke reageret på, at hele selskabets varelager på Håndværkervej i Haverslev er ryddet samt at gælden nu er tinglyst i hans ejendom i Haverslev NORDJYSKE har flere gange forgæves forsøgt at få hans eventuelle kommentarer til sagen ved indtaling af beskeder på hans telefonsvarer. Ved sidste forsøg meddelte en neutral stemme, at der ikke længere var plads til flere beskeder på telefonsvareren.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...