EMNER

25 år i bank

VESLØS:Kontorassistent Inge-Lise Andersen, Vorupørvej 14, Thisted, kan i dag fejre 25-års jubilæum i Egnsbank Han Herred. Inge-Lise Andersen var kontorelev hos produkthandler Mejer Antonsen i Nørresundby. Siden var hun ansat hos Albert Andersens Maskinfabrik i Svenstrup. Som næsten nygift blev hun i 1978 ansat i daværende Han Herreders Sparekasse i Fjerritslev, idet ægtefællen Jens Ole Andersen fik en stilling i Frøstrup. De første fire år i sparekassen deltog Inge-Lise Andersen i behandling af udlånssager i hovedkontoret, hvorefter hun skiftede til en deltidsstilling i Vesløs. Afdelingen, som i 1992 blev en filial af Egnsbank Han Herred, var under kraftig udvidelse, og i dag er Inge-Lise Andersen en del af et team på fire ansatte. Inge-Lise Andersen værdsættes som en engageret og dygtig medarbejder, der tillige er særdeles afholdt af kunder og kolleger.