25 år med diletant i Ø. Hassing

Ø. HASSING: Når Borgerforeningen i Ø. Hassing på lørdag indbyder til årets forårsfest, vil et antal af byens borgere stå på scenen i stykket "Midt i Kontortiden". Stykket er en vanvittig farce af Henning Lindberg og handlingen udvikler sig i løbet af kort tid med forvekslinger, store planer om penge og næsten nøgne mandfolk. Et helt igennem traditionsrigt dilettantstykke, som aktørerne fra Ø. Hassing og omegn har spillet dem gennem ikke mindre end 25 år i træk. Helt tilbage i slutningen af halvfjerdserne tog en gruppe borgere den gamle tradition op igen og startede en lang række af opførelser på scenen i byens forsamlingshus. Staben har naturligvis ikke været den samme gennem alle årene, men alligevel er der i år folk, som har været med på scenen helt fra starten. Som traditionen i Ø. Hassing byder, samles folk ved 18-tiden og spiser sammen. Enten den medbragte mad eller, som borgerforeningen selv udtrykker det, "det store tag-selv bord", der arrangeres af samme forening. Efter at have indtaget den faste føde - og måske også en smule flydende - står dilettanterne så på scenen. Efterfølgende vil der bliver danset og festet til et stykke ud på natten. Er man forhindret i at møde op lørdag aften, har man en chance for at nyde årets stykke ved generalprøven samme dags eftermiddag. Holdet i år består af Preben Tromborg, Orla Poulsen, Vibeke Tromborg, Sonja Sørensen, Tina Nielsen, Susanne Nielsen og Ruth Andersen. For instruktionen står Jens Jacob Jensen, mens Lis Larsen sidder i sufflørkassen.