Retspleje

25 år med livet i laser

I denne måned er det 25 år siden, at Laserdisken åbnede døren til en ny og anderledes filmbutik med egen import og et udvalg af film, der teknisk eller kunstnerisk adskiller sig lidt fra de udgivelser, den kommercielle danske branche står bag. Det er en god lejlighed til at reflektere over historien og de fejltrin, man har gjort.

Øverst på listen over mine alvorlige fejltrin står troen på, at domstolene ville beskytte mig, hvis den danske videobranche fandt på at angribe mig, da jeg i 1987 begyndte at udleje Laserdiscs. Lidet anede jeg, at domstolene i virkeligheden blot er industriens forlængede arm og et vigtigt led i bestræbelserne på at holde de danske forbrugerpriser i top. Det næststørste fejltrin må være min hjælpsomhed overfor retsassessor Dorete Bager, da hun i 2005 uden varsel kom forbi med videobranchens advokat og beslaglagde mine film og kopierede mine regnskaber. Jeg skulle have tilkaldt politiet og forsøgt at smide hende ud. Så havde jeg haft de nødvendige førstehåndsvidner, for i dag er retten og videobranchens advokat enige om, at fogedforretningen slet ikke fandt sted. Derimod materialiserede mine regnskaber sig på uforklarlig vis på fogedrettens kontor senere, så hun kunne udlevere dem til videobranchen. De nu værdiløse film, som jeg dengang ønskede at sende tilbage til leverandørerne, mens de var noget værd, har pludselig aldrig været beslaglagt. FDVs advokat, der dengang påtog sig den økonomiske risiko, da jeg advarede om værditabet, slipper for videre tiltale, og jeg står selv med tabet - uden adgang til at få sagen for en domstol. Jeg er bare blevet bedt om at hente filmene igen, for fogedretten vil ikke opbevare dem længere. Hvis du jævnligt læser NORDJYSKE, har du sikkert hørt samme sang før. Alle ved efterhånden, at Laserdisken er involveret i en eller anden retssag, for sådan har det altid været. Og det holder aldrig op. Jeg er skyldig i den største forbrydelse, man kan begå i det autoritære Danmark. Jeg har tilladt mig at etablere en uafhængig virksomhed, der selv vælger, hvem den vil handle med. Det er et principielt brud på industriens markedskontrol. Det handler ikke bare om mig. Der står milliarder på spil, som de hovedsageligt amerikanske aktionærer vil miste til forbrugerne, hvis konkurrencen gives fri i Danmark. Og for mig handler det om, at Laserdisken vil være overflødig, hvis min butik skulle være magen til alle andre. Prisen for uafhængighed er evindelige retssager - måske medmindre det lykkes mig at få Den Europæiske Menneskeretsdomstol til at forklare Domstolsstyrelsen, at dens dommere også i Danmark skal respektere menneskerettighederne. Det er mit næste projekt, men det er en anden historie. Hvad retssagerne konkret handler om? Det er lidt mere kompliceret, og der er mange af dem. 12 af dem er nævnt eller gennemgået i Laserdiskens jubilæumsskrift - så den runde fødselsdag er en god lejlighed til at fortælle, hvad det drejer sig om. I en samlet oversigt har jeg gennemgået, hvad sagerne handler om. Som en bonus redegør jeg for den dybere mening med at forfølge de små butikker. Hvis du er en smule nysgerrig, og hvis du føler, at pengene ikke slår til så godt, som du kunne ønske dig, er det måske interessant for dig også. Men har du en barnetro på, at det danske retssystem er ærligt og retfærdigt, skal du nok tænke dig om to gange. Det kan være vanskeligt at bevare tilliden til domstolene, når man ved, hvordan det foregår. I dag, tirsdag, holder vi reception i butikken, og vi giver hjemmebagt kage og et jubilæumsskrift. Det sidste kan også downloades: www.laserdisken.dk/justice/laserdiskens-jubilaeumsskrift.pdf.