25 år med løsning af miljø-opgaver

BRØNDERSLEV-FREDERIKSHAVN:Der er noget af et spring fra da man i BST's (Bedriftssundhedstjenesten) spæde start smed en torsk i nakken på en BST-medarbejder til i dag, hvor det er en naturlig samarbejdspartner, når der i virksomheden er en opgave, der skal løses. På torsdag fylder Nordjysk BST A/S 25 år. Det markeres i både Brønderslev og Frederikshavn denne dag. I dag dækker Nordjysk BST hele Vendsyssel, men opererer også en del syd for Limfjorden. Der er således også kontor i Juelstrupparken i Støvring. Den seneste fusion var en sammenlægning af Midtvendsyssel BST med base i Brønderslev og Nordjysk BST i Frederikshavn til Nordjysk BST. Centerleder og direktør er Kirsten Jensen, der i 1984 kom til BST, og i 1996 blev leder. Hun har en baggrund som laborant. Souschef er Dorte Kruse, der indtil fusionen var centerleder i Frederikshavn. Dorte Kruse har været ansat i BST siden 1984, og hun er uddannet sygeplejerske. I dag betjener Nordjysk BST omkring 800 virksomheder med 16.500 ansatte. Da BST blev oprettet, skete det, var det en følge af en folketingsbeslutning. Hen ad vejen er udvidet med forskellige fagområdet. Det var en følge af, at malere fik malersyndrom, og problemer omkring støj, luft og lugte gav sygdom hos medarbejdere. - Efterhånden blev problemerne omkring miljø stadigt vigtigere i virksomhederne. Senest er det i Folketinget besluttet, at BST skal ændres, så det ikke bliver lovpligtigt med medlemsskab af ordningen, og BST skal fra 2008 ud på det frie marked og operere som rådgiver i lighed med andre private rådgivningsfirmaer inden for arbejdsmiljø. Der er reception på torsdag på Nordens Allé i Brønderslev og på Havnepladsen i Frederikshavn.