25 år med morskab

Brønderslev Amatør Scene har eksisteret i 25 år

Tre af formændene gennem 25 år Jens Lund, Lone Due Bak og Finn Verner Jensen. Foto: Henrik Louis

Tre af formændene gennem 25 år Jens Lund, Lone Due Bak og Finn Verner Jensen. Foto: Henrik Louis

I 25 år har Brønderslev Amatør Scene (BAS) løftet det kulturelle liv i Brønderslev. I weekenden fejrede BAS 25-års jubilæum med maner. Der blev udgivet en bog, der skildrer de 25 år med BAS med en masse billeder. Der blev givet smagsprøver på det, der arbejdes med i BAS. Ikke mindst ungdoms-BASserne indhøstede bifald for deres udlægning af Bølle Bob med fere. -Det begyndte meget primitivt. Vi lånte lokaler rundt om i byen. Og Brønderslev Kommune kunne ikke finde ud af at støtte et weekend-kursus med 500 kr. Det var mange penge dengang, mindedes Finn Verner Jensen. - Der er sket store forandringer. Et par afgørende vendepunkter var indgåelse af lejemålet af det, der blev til BASaren, samt etableringen af BASBio. - Ved begge lejligheder har BASserne gjort et meget stort arbejde, og ved begge lejligheder fik vi rigtig meget støtte. Uden den støtte, var BAS omkommet af svindsot, forudsagde Finn Verner Jensen. Borgmester Lene Hansen overbragte Brønderslev Byråds hilsen. - For 25 år siden dukkede noget nyt op i Brønderslev. Kulturelt Samråd opfordrede nogle ildsjæle til at oprette en Brønderslev-revy, og så gik der en proces i gang, der foreløbig er endt i den gamle Brønderslev Landboauktion. - Det er nok ikke mange spor efter de aktiviteter, der foregik her før i tiden - til gengæld forstår BAS at sætte sig spor i det kulturelle landskab i Brønderslev Kommune. - Vi skylder de personer en stor tak, der er med til at tage vare på vigtige dele af det kulturelle liv. BAS' historie viser, at BAS som forening lægger vægt på, at der både spilles teater og musik. -Det er mange spændende forestillinger og koncerter, det er blevet til gennem årene. Selv har jeg nydt at overvære BAS' opførelser, og BAS har blandt andet sørget for at underholder gæster fra Brønderslevs venskabsbyer. -Det er dejligt at konstatere, at der fortsat er rigtig mange - både børn og voksne, der har lyst til at spille og lege og udfordre skæbnen på scenen. - BAS har hjemsted i bygninger - lige over for PN Beslag, der var den virksomhed, der gjorde byen stor. - I mange år var Brønderslev kendt som smedenes by. Sliddet for at tjene til det daglige brød gav ikke plads til mange fritidsinteresser eller kreative udfoldelser. - I dag er Brønderslev under forandring fra industriby til en by, der udvikler nye og spændende arbejdspladser inden for service og teknologi. -Den frie tid fra arbejdet er større, og Brønderslev Kommune er i dag kendt som et sted med mange foreninger og et rigt og varieret fritids- og kulturtilbud. Her er BAS afgjort en vigtig del i den mosaik, sagde Lene Hansen. Lene Hansen tilføjede, at der fra politisk side forsøges at tilgodese kulturlivet. Bodil Mølbjerg, der i flere år var aktiv i BAS, men for 20 år siden flyttede fra Brønderslev, sagde, at BAS har givet hende meget. - Derfor er jeg altid glad, når jeg erfarer om gode aktiviteter i BAS. Loen Due Bak, der var første formand: - BAS er som et barn, man har født. Nu kan det stå på egne ben, sagde hun.