EMNER

25 år som lærer i Jammerbugten

Jens Justenlunds 25 års ju­bi­læ­um vil bli­ve fej­ret ved en re­cep­tion på Øland Sko­le. ar­kiv­fo­to: martin dam­gård

Jens Justenlunds 25 års ju­bi­læ­um vil bli­ve fej­ret ved en re­cep­tion på Øland Sko­le. ar­kiv­fo­to: martin dam­gård

{ ØLAND: Lærer Jens Justenlund, der 1. november havde 25 års jubilæum ved skolevæsenet i Jammerbugt Kommune, vil blive fejret ved en reception for indbudte gæster fredag 7. december. Receptionen foregår på Øland Skole, hvor han har været ansat de seneste år. Jens Justenlund, der bor på Gjøl, er tillidsmand for lærerne på Øland-Langeslund Skole, og han er formand for Folkeoplysningsudvalget i Jammerbugt Kommune.