25 enige om næste års budget

Kommuneskatten sættes op med 0,2 pct., grundskylden med 3,08 promille, har V, S, DF og UP aftalt.

Tilfreds med resultatet af de seneste dages forhandlinger, er borgmester Mogens Gade. - Et bredt forlig er et godt signal over for borgerne og vores ansatte. Foto: Lars Pauli

Tilfreds med resultatet af de seneste dages forhandlinger, er borgmester Mogens Gade. - Et bredt forlig er et godt signal over for borgerne og vores ansatte. Foto: Lars Pauli

Et stort flertal på 25 ud af 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen, nemlig de fire grupper V, S, DF og UP, er blevet enige om næste års budget for Jammerbugt Kommune. De to medlemmer fra SF og Rad. er ikke med i forliget. Aftalen betyder, at kommuneskatten sættes op fra 25,1 til 25,3 pct. og at grundskylden også får en tak opad, fra 28,80 til 31,86 promille. Forhøjelsen giver en samlet merindtægt på 22,7 mio. kr., svarende til det man har fået lov til af Indenrigsministeriet. Når SF og Rad. ikke er med, skyldes det, at de ville fastholde den skatteforhøjelse på en hel procent, som et enigt økonomiudvalg oprindeligt havde foreslået. Da flertallet ikke var indstillet på det, udvandrede de to fra forhandlingerne. - Vi ville også helst fastholde den hele procent, siger Socialdemokraternes gruppeformand Eva Rytter Andersen. - Men vi har fået vigtige fingeraftryk på resultatet, især på skoleområdet og ældreområdet, som får tilført flere midler. Blandt andet bliver der bedre aftenbemanding og en øget indsats på demensområdet, og skolerne får tilbageført to mio. kr., så der er ressourcer til indsatsen over for svage elever. Det har været hovedpunkter for os, oplyser hun. Et fingeraftryk er der også på fordelingen af skat og grundskyld. - Af hensyn til kommunens borgere er vi ikke tilhængere af at sætte indkomstskatten ret meget op, så hellere grundskylden, hvor sommerhusejerne er med til at bære byrden også. SF og Rad. har indsendt deres eget ændringsforslag til budgettet, hvor pengene fra den hele skatteprocent især tilføres skolerne, ældreområdet, forebyggelse og kultur. Desuden vil de to partier droppe en planlagt besparelse på 3,5 mio. kr., der skulle opnås ved at gennemgå alle bevillinger af hjælpemidler og personlig støtte. - Det er ikke fagligt korrekt, mener de. Fra Dansk Folkeparti oplyser Kim Bennike, at han har arbejdet sammen med Ejler Winkel fra UP i budgetfasen, og de to har fået sat et klart fingeraftryk på budgettet. - Vi er især meget tilfredse med, at besparelser på skoleområdet droppes, at der bliver mere tid til de ældre, og så er vi glade for, at der sættes penge af på anlægsbudgettet til Motorikcenteret i Ørebro, klubhuset i Tranum og forbedring af speedwaycenteret ved Brovst. Borgmester Mogens Gade (V) kalder budgetforhandlingerne konstruktive og resultatet tilfredsstillende. - Et bredt forlig er et godt signal over for borgerne og vores ansatte. Personligt er jeg glad for at det lykkedes, også inden for den ramme, vi har fået tildelt, siger han. - Nu gælder det om at holde budgettet, og det ansætter vi en ekstra m/k til at holde øje med. Budgettet må ikke skride, sådan som det er sket de seneste to år. Han tilføjer, at selv om det ikke er Venstres kop te at sætte grundskylden op, har det ikke samme betydning som tidligere, fordi produktionsjord er undtaget fra forhøjelsen.