25 fyres i teknisk forvaltning

16 i administrationen og ni markfolk er afskediget i forbindelse med den store fyringsrunde oplyser den øverste chef.

Alle der har været ansat på en arbejdsplads, hvor man skal være færre, ved, at der ofte nedlægges flere stillinger end der udsendes fyresedler. I teknisk forvaltning er der sendt 25 fyresedler ud og nedlagt 27 stillinger i forbindelse med den store fyringsrunde, som de kommunale forvaltninger er i gang med. Det oplyser direktør i teknisk forvaltning Mikael Jentsch. Rammer bredt Han pointerer, at fyresedlerne både rammer folk i administrationen og i marken. Der er også nedlagt to lederstillinger sådan som politikerne har forlangt, da man i december besluttede, at der skulle spares 34 millioner kroner og i alt nedlægges 100 stillinger i Frederikshavn Kommune. Mikael Jenstch reagerer på baggrund af en artikel i NORDJYSKE fredag, hvor vi talte med en afskediget medarbejder i Park og Vej, der er blandt de fyrede markfolk og altså hverken administrativ eller fra ledelsen. - Man kunne få det indtryk, at vi i teknisk forvaltning ikke havde afskediget ansatte på den måde, som det var meldt ud og det har vi. Vi har faktisk afskediget flere folk på kontorerne end i marken, siger Mikael Jentsch. Desuden er en afdelingsleder blevet flyttet til et andet ledigt job i organisationen og hans stilling i administrationen nedlagt og det samme gælder en afdelingschefstilling. - Vedkommende, der fik en ledig lederstilling fik fyresedlen trukket tilbage, og det kan også ske for nogen af de andre, hvis der bliver ledige jobs i kommunen, lover Mikael Jentsch. Længere sagsbehandling Den tekniske direktør har endnu ikke overblik over, hvad de 16 fyringer på kontorerne vil betyde. - Vi har blandt andet nedlagt stillinger i den vejlovsafdeling, der giver folk tilladelser på private veje og mindre veje, så her kan dergå længere tid, før folk får svar. Det samme gælder hele byggesagsområdet. - Men vi regner med at på grund af krisen, så falder antallet af byggesager, så den enkelte sagsbehandlingstid ikke bliver længere. Men hvis antallet forbliver det samme som i dag, så får vi længere sagsbehandlingstider. Må reducere Der er fyret medarbejdere i projektafdelingen, der har med byggemodning at gøre i nye områder. - Her kan vi virkelig mærke at aktiviteten er gået i stå, og vi tjener ikke de penge på byggemodning, som vi gjorde tidligere. Så det er ligesom ethvert andet firma, der må reducere fordi der er færre opgaver at løse. Til gengæld er alle energirådgivningsstillinger og naturvejledningen bibeholdt. - Energi er et område som vi i kommunen profilerer os på, så der kan vi ikke skære, siger Mikael Jentsch.