Redningsvæsen

25 lokale brandfolk slås med ilden

FREDERIKSHAVN:Der er sat masser af mandskab og ekstra materiel ind i bekæmpelsen af den brand, der i torsdag morgen atter blussede op på genbrugspladsen på Stenvej vest for Frederikshavn. Det seneste døgnstid har mandskab fra såvel det lokale brandvæsen som Beredskabsstyrelsen Nordjylland arbejdet med slukningen af branden i den cirka 1000 kubikmeter store bunke af brændbart affald. Op mod 25 lokale brandfolk, heraf mange frivillige og en del fra både Sæby og Skagen, tager sammen med 20 medarbejdere fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland del i brandslukningen, siger indsatsleder Ib Steen Nielsen fra Frederikshavn Brandvæsen. - Beredskabsstyrelsens folk arbejder primært i dagtimerne, mens vores egne brandmænd hovedsageligt tager over om natten. Beredskabsstyrelsen har stillet et helårstelt op ved indgangen til genbrugspladsen, hvor medarbejderne overnatter, og en af vores frivillige brandmænd sørger for mad og drikkevarer til dem, siger Ib Steen Nielsen. Samtidig har et lokalt entreprenørfirma stillet en gravko med fører til rådighed. Dermed er der sat to gravkøer og indtil flere bulldozere og et par gummigeder ind i indsatsen for at slukke branden. - Det kan se voldsomt ud med al den røg, og med vindretningen i dag driver den ind over Frederikshavn by. Men når røgen er hvid, og det er den hovedsageligt, er det fordi den primært består af vanddamp fra det vand, vi pøser på. Det kender man hjemme fra køkkenet, hvor det også damper, når man koger kartofler, siger Ib Steen Nielsen. Foruden brandvæsnets tankvogne henter man ogsåvand til slukningen fra Åsted Å ved Ravnshøj. I forbindelse med udlægningen af slanger har Frederikshavn Brandvæsen spærret Ribberholtvej af ved udkørslen til Hjørringvej, men der er stadig passage fra Ribberholtvej til Ravnshøjvej. - Fem-seks landejendomme og 10-12 boliger er berørt af afspærringen og udlægningen af slanger. Jeg har selv været rundt og banke på døre, og borgerne i området har været meget velvilligt indstillet overfor de gener, det måtte medføre, oplyser Ib Steen Nielsen. Nogle beboere har selv fundet ud af at etablere en overkørsel af brædder, så de ikke risikerer at rive hul i slangen, når de kører ind og ud af deres indkørsler, men har man brug for det, kan man kontakte Frederikshavn Brandvæsen, som vil være behjælpelig med at sørge for at etablere en overkørsel. Frederikshavn Brandvæsen kan kontaktes på telefon 2948 6200. - Alternativt kan vi også midlertidigt lukke af for vandforsyningen. Vi håber dermed at undgå, at nogle ved et uheld kommer til at beskadige slangen, for vi har brug for vandet ude på pladsen, siger Ib Steen Nielsen. Frederikshavn Kommune vil på hjemmesiden www.frederikshavn.dk løbende orientere om udviklingen i branden.