25 millioner til kloakforbedring

Overfaldsbygværkerne nedlægges

FREDERIKSHAVN:Indenfor de kommende år vil Frederikshavn Kloakforsyning bruge tæt ved 25 millioner kroner for at skabe ordnede forhold i området fra Bovinsgade til langt ud i Kattegat. I øjeblikket er forsyningens folk ved at grave cykelstien op på stykket mellem Flådestationen og Båder Bæk og det bliver første etape i et projekt, hvor Lumskebugten bliver fredet for udslip fra overfaldsbygværkerne. Her er der sluppet urenset spildevand ud i havet i forbindelse med voldsomme regnskyl, men dimensioneringen af kloakrørene mellem Flådestationen og Renseanlægget øges betragteligt i to projekt-etaper. Første etape, der som sagt går frem til Båder Bæk, afsluttes inden sommerferien, så alle vejbaner og cykelstier kan være farbare, når sommerturisterne ankommer. Efter sommer fortsættes arbejdet så frem til Renseanlægget. - Samtidigt har vi besluttet os for, at forlænge vore rørledninger fra renseanlægget ud i Kattegat. Det gør vi ikke, fordi vi har fået påbud om det, men fordi vi mener, at det vil tjene miljøet bedst, siger formanden for Teknisk Udvalg, Jens Hedegaard, CD.