EMNER

25 minutter endnu - eller...?

Jeg deltog for godt en uge siden i et møde på Lundbæk Landbrugsskole, hvor Venstre i Nordjylland havde inviteret til møde under overskriften "Vandplaner og nordjysk landbrug".

100 interesserede fra Thy, Mors, Hanherred og Himmerland - primært landmænd og ansatte ved landbrugets rådgivningskontorer - havde trodset det barske vintervejr for at mødes og debattere med repræsentanter fra Venstres folketingsgruppe, eksperter/rådgivere fra Landbrug&Fødevarer, Landbo Nord og ikke mindst en ung landmand, som gav en aktuel øjenvidneskildring af livet på landet anno 2010. Som folketingsmedlem, valgt for Venstre i Himmerland, kan man ikke undgå at stifte bekendtskab med mennesker som arbejder indenfor landbrugserhvervet - enten direkte eller indirekte. Mere end 10 pct. af befolkningen i Rebild og Vesthimmerlands kommuner har erhvervsøkonomiske relationer i og til landbrugserhvervet, og dertil kommer så den del af befolkningen, som har valgt at bosætte sig udenfor bymæssigt område og dermed er i tæt kontakt med naturens primære forvaltere, landmændene. Mange af borgerne i det himmerlandske ved godt, at det er vanskeligt at drive landbrug i Danmark; det er almindelig kendt, at mange landmænd gennem de senere år har haft røde tal på driftsbundlinjen, og at gældsbyrden er steget. Mange ved godt, at de store tilskud, som i disse uger bliver overført fra EU-kasserne til landmændene ikke havner hos Mercedes-forhandlerne eller bliver brugt til vinterferierejser til syden; disse tilskud er allerede disponeret - til nedbringelse af kassekredit og øvrige gældsposter. Mange af os ved godt, at fremtiden for dansk landbrug ikke ligefrem ser lys og let ud, men er det nu alligevel så galt, som det bl.a. blev oplyst for de fremmødte på landbrugsskolen. Vil det fremover - stort set - være umuligt at drive økonomisk, rentabel planteavl på mange af de eksisterende landbrug, såfremt man vedtager de fremlagte vandplaner. Hertil var svaret entydigt: JA - uanset om det kom fra den ene eller den anden ekspert. De fremmødte eksperters dokumentation udstillede "virkeligheden" på en ganske anden måde end den som embedsmænd i miljøministeriet ser foran sig. Ordet vækst vil under alle omstændigheder være et fremmedord, såfremt disse planer skulle blive realiseret - ja, det vil betyde en voldsom tilbagegang i den produktion, som dansk landbrug leverer til såvel hjemme- som eksportmarkederne - og jo ikke mindst vil det reducere de eksportindtægter på over 100 mia. kr. årligt, som det danske samfund nyder godt af. Den økonomiske krise har ramt os alle, men ikke mindst har det ramt ansatte i produktionserhvervene meget hårdt. Mere end 150.000 job er forsvundet i Danmark og ganske mange af dem er genopstået på den anden side af kloden i lande som Kina, Indien, Vietnam o.a. Flugten fra de danske virksomheder rammer nu også højere oppe i jobhierarkiet; de asiatiske lande uddanner nu selv alle de ingeniører, konstruktører, it-folk og andre eksperter, som de har brug for og som giver arbejdsløshed i vesten, i Danmark. Ansatte i landbruget kan meget nemt outsources - og det er ikke noget problem at bringe fødevarer ind via import. men er det dét, vi vil? Nogle dage efter mødet blev jeg "ramt" af en gammel Poul Dissing-klassiker, som jeg havde svært ved at lægge fra mig; Shel Silverstein-melodien med dansk tekst af Thøger Olesen - "25 minutter endnu". Her står der bl.a.: "Jeg har skrevet et brev til diktatoren selv. Jeg har 17 minutter endnu. Hans svar det var "Nej, her bli'r sgu ingen appel" og sidst i sangen: "Jeg er helt alene, jeg har ingen ven. Jeg har 1 minut endnu og ingen ved, hvor jeg nu går hen." Jeg håber ikke, det går som i Poul Dissings sang, for jeg tror og håber, at vi er mange "venner" af dansk landbrug - ikke blot facebook-venner - men rigtige venner, som værdsætter det arbejde, som danske landmænd gør for det danske samfund. Et Danmark uden et stærkt landbrugserhverv er et fattigere Danmark.