EMNER

25 pct. erstatning for en times togforsinkelse

Om et år kan DSB blive tvunget til at betale erstatning til rejsende, der er blevet en time eller mere forsinket. Europaparlamentet vedtog onsdag et sæt regler, der betyder, at også indenlandske togrejser skal omfattes af erstatningspligt. EU-Kommissionen havde lagt op til, at erstatning kun skulle gælde internationale rejser, men de folkvalgte udvidede regelsættet til også at omfatte rejser inden for et lands grænser. Europaparlamentsmedlem Dan Jørgensen (S) hilser de nye regler velkommen. Han er af den opfattelse, at erstatningsregler vil få jernbaneselskaber og andre med ansvar for jernbanen til at oppe sig, så mængden af forsinkelser bliver mindre. - Grundlæggende handler det om at styrke togtrafikken. Det gør vi blandt andet ved at sikre tog til tiden, siger han. EU-Parlamentet lægger op til, at forsinkelse på en time skal udløse en erstatning på 25 procent af billetprisen, to timer skal give 50 procent, mens tre timer skal udløse 75 procent i erstatning. DSB har hidtil afvist forslag om erstatning med henvisning til, at selskabet hellere vil arbejde for at få de rejsende frem i busser og taxier, og at det danske billetsystem ikke egner sig til erstatning. En togbillet gælder til alle afgange, og ved forsinkelse kan DSB ikke se, hvem der har ventet længe og hvem, der ankom til perronen, netop som det forsinkede tog kørte ind på stationen. Dan Jørgensen afviser DSB's argumenter. - Der er ingen grund til at klynke. Vi har meget positive erfaringer fra andre EU-lande, hvor erstatningsregler har været med til at styrke togtrafikken. Jeg tror, at dette forslag for alvor vil sætte fokus på at få løst de problemer, der skaber forsinkelserne. Hvis DSB synes, det er et problem, så må DSB tænke kreativt. Det lyder som en dårlig undskyldning, siger han. Ifølge Dan Jørgensen er der ikke stor forskel på EU-Parlamentets vedtagelse og de regler, som de europæiske transportministre går ind for, og han forventer derfor en hurtig sagsbehandling. - Det er kun papirarbejde, og der skal ikke laves overgangsordninger eller lignende, så måske om et år kan reglerne træde i kraft, siger han. De Konservatives medlem af parlamentet, Gitte Seeberg, som stemte imod forslaget, mener, at parlamentet er gået for langt ved at foreslå, at EU skal bestemme, hvordan, hvornår og hvor meget togpassagerer skal have i erstatning for forsinkede tog. - Det er i orden at fastsætte regler for international togtrafik, men det kan aldrig blive et anliggende for EU-Kommissionen, om Oddergrisen er forsinket, siger Gitte Seeberg. Hun understreger, at hun gerne vil være med til at sikre tog til tiden, men er ikke villig til at lade det være en sag for EU-Kommissionen, Ministerrådet eller EF-Domstolen. - Der er nogle sager, som jeg synes, vi EU-parlamentarikere skal have tillid til, at vore kolleger i Folketinget fuldt ud i er stand til at tage sig af. Denne er en af dem, siger Gitte Seeberg. /ritzau/