Aalborg

250.000 erhvervs-kroner

De nyeste kroner til Musikkens Hus er så nordjyske, som de næsten kan være. De kommer fra to lokale firmaer, som hver giver 125.000 kr. - og som dermed bringer indsamlingen op i nærheden af 36 millioner kr. Målet er 50 millioner kr., som udløser 120 millioner kr., halvt fra Aalborg Kommune halvt fra amtet. De nyeste givere er DESMI, også kaldet De Smithske, og entreprenør- og byggefirmaet A. Enggaard. De giver med en nogenlunde enslydende begrundelse: at et Musikkens Hus er til fordel for hele landsdelen og for firmaernes ansatte - og vil virke tiltrækkende på ny arbejdskraft. Og at det vil være ikke bare en kulturel, men også en økonomisk gevinst for landsdelen og for trivslen. DESMI blev grundlagt i 1834, først som et støberi, hvor der blev lavet bl.a. kakkelovne og kirkeklokker. Siden dampmaskiner og pumpeanlæg, stålproduktion til broer, tankanlæg og kraner. Nu arbejdes der især med pumper, pumpesystemer og og miljøbekæmpelse. Enggaard har været et Aalborg-firma gennem tre generationer og har en tradition for at støtte lokal sport og kultur.