Thise

250 bruger fritidstilbud i Thise IF

THISE:I forbindelse med Thise Idrætsforenings årsfest kunne formanden for foreningen, Svend Rømer, fortælle at foreningens aktivitetsudvalg har stor succes. 250 medlemmer bruger aktivitetsudvalgets forskellige tilbud. Der er stor tilslutning til alle gymnastikholdene. Foreningen har i år fået en del nye unge instruktører, som er kommet godt i gang. Både til foreningens nystartede dansehold og til step holdet er der stor søgning. I Thise Idrætsforening er det muligt at tage idrætsmærke. Formanden for aktivitetsudvalget, Lene Kristoffersen, er meget stolt over, at ikke mindre end 19 har klaret at tage mærket i den forløbne sæson. 33 er tilmeldt løb og gang i Thise Bakker om søndagen Deltagerantallet er i følge Lene Kristoffersen meget tilfredsstillende set i lyset af de mange tilbud andre steder.