EMNER

28-årig kvinde bliver ny præst i Sindal Sogn - indsættelsen sker samme dag som markeringen af 10-året for sognegården

SINDAL:Ved gudstjenesten søndag 21. november i Sindal Bykirke indsættes Line Kjær Jørgensen som ny sognepræst i Sindal og der vil være lejlighed til her - og ved arrangementet i sognegården - at hilse på Sindals nye præst. Line Kjær Jørgensen er 28 år, cand.theol. fra Århus Universitet og flytter ind i boligen i Ulstedboparken i november sammen med sin familie. Da det er Line Kjær Jørgensens første embede, vil hun blive ordineret ved biskoppen ved en gudstjeneste i Budolfi kirke, Ålborg, søndag den 14.november kl. 16.30. Til ordinationsgudstjenesten indsætter menighedsrådet en bus, således at man ved tilmelding via henvendelse til Sindal Præstegård kan køre med fra sognegården kl. 15 og være med til ordinationen. Samme dag kan kan Sindal Sognegård fejre sin første runde fødselsdag, nemlig 10 år, og alle er velkomne til at deltage ved åbent hus-arrangementet, hvor Sognepræst Ole Dybro vil ved arrangementet i sognegården fortælle lidt om byggeriet af Sognegården og der vil være lejlighed til at se en film om byggeriets forløb. Der udfoldes i dag et livligt sogneliv i Sognegården fra tidlig morgen med konfirmanderne og dagplejebørnene, der afleveres i legestue. Senere på dagen møder minikonfirmanderne og Sindal Kirkekor og om fredagen er det kirkens børneklub, Fredagsklubben,der tager huset i besiddelse, der også benyttes af menighedsråd, studiekredse, sogneaftener, bazar, minikoncerter, Sindal Sognehøjskole, udstillinger, provstiets mange møder, Y"s Men, Syng-sammen-eftermiddage, sykredse og flygningearrangementer. tn