28 elever forlader Søndergades Skole

BRØNDERSLEV:28 elever har forladt Søndergades Skole i Brønderslev med 9. klasse eksamen. 9. klasse A: Camilla Hansen, Serritslev, Dennis Lønstrup Jensen, Dorthe Maria Vittrup, begge Brønderslev. Henrik Holmberg Kristiansen, Jeppe Rank Søndergaard, begge Manna, Kasper Andreasen, Kasper Bo Olesen, Lene Langagergaard Rødbro, Louise Sandra Nørgaard Amstrup, Mathias Sagmo Hansen, Michael Laursen, begge Brønderslev, Naja Mikaelsen Larsen, Myrdalsstræde, Aalborg Øst, Pernille Knudsen, Tårs, Søren Kinnerup Løth, Brønderslev, Thomas Fedrick, Thise, og Thomas Højer Tekseth, Brønderslev. 9. klasse B: Bozica Djulabic, Casper Juul Villadsen, begge Brønderslev, Christina Gjerløv Christensen, Manna, Dorte Lifland Kjær, Kasper Holm Christensen, Louise Karen Nielsen, Marck Holm Hansen, alle Brønderslev, Melissa-Ellen Sørine Geisler Krogsgaard, Thise, Mette Pedersen, Nikolaj Nysted Andersen, begge Brønderslev, Rune Bødker Henriksen, Serritslev, og Simon Holm Christensen, Brønderslev.