EMNER

29 blev fyret på grund af rod med tal i amtet

- Vi havde ikke styr på hvor mange beboere, de skulle passe, siger socialdirektør i amtet

NORDJYLLAND:29 nyansatte blev 12. juli fyret, inden de overhovedet kom i gang med at arbejde, fordi Nordjyllands Amt ikke havde styr på, hvor mange psykisk syge beboere de ansatte skulle tage sig af på det amtsdrevne midlertidige opholdssted Skovbrynet i Brønderslev. Beboerne skulle flyttes til Skovbrynet fra de private opholdssteder Em. Gl. Skole og Enggården, der i januar blev frataget deres godkendelser. Men cirka fire uger før flytningen opdagede amtet, at der var så mange beboere, at de ikke kunne være på Skovbrynet! Herefter fik de to private opholdssteder en ny midlertidig godkendelse - og de 29 ansatte på Skovbrynet en fyreseddel. Da politikerne i amtets social- og psykiatriudvalg traf den oprindelige beslutning om flytningen til Skovbrynet troede amtet, at beboerne kunne være på Skovbrynet. Det viste sig i begyndelsen af juli ikke at være tilfældet. - Vi havde ikke styr på, hvor mange beboere, der var og ikke styr på, hvem der boede på Em. Gl Skole og Enggården. Vi vidste det ikke, erkender socialdirektør i amtet, Lars Mathiesen. Samarbejdet mellem amtet og de to private opholdssteder var temmelig anstrengt. På et tidspunkt nægtede en af lederne amtets folk adgang, da de kom på uanmeldt tilsyn. Og opholdsstederne nægtede i lang tid at udlevere lister over, hvem der boede der. - Vi opfattede ønsket om lister som chikane, siger Brian Ingvardtsen, leder af Enggården. Når amtet i januar valgte at fratage de to opholdssteder deres godkendelse, skyldes det ifølge amtet, at lederne scorede kassen, at der var rod i regnskaberne, at der var ikke godkendte ejendomshandler og ikke godkendte overførsler af beboere mellem bostederne Ikke desto mindre overvejer amtet nu alligevel at lade de i alt 31 beboere blive boende. Amtspolitikerne skal 5. august afgøre, om dette skal være udgangen på et sagsforløb, som amtssocialdirektør Lars Mathiesen selv kalder "grotesk".