EMNER

29 mia. at spare

Her er opskriften på at få mere gang i DK og betale statens regninger uden at optage lån i ind- eller udland:

De offentligt ansatte har i mange år af en eller anden grund fået betalt frokostpause på en halv time pr. dag. Ved at afskaffe denne ordning for 960.000 offentlige ansatte i Danmark vil det svare til en besparelse på 29 milliarder kroner pr. år, eller der kan afskediges 65.000 offentlige ansatte. Jeg synes i øvrigt, at det er en hån mod de ansatte i det private erhvervsliv, at de offentlige ansatte på den måde lukrerer på de privatansatte, som jo er dem, der skal tjene pengene for, at de offentlige ansatte overhovedet kan få løn. Endvidere hører jeg den ene gang efter den anden, at der er indført mange bureaukratiske regler, både inden for den private sektor og det offentlige, i de seneste 10-15 år. Disse regler skal selvfølgelig afskaffes og den derved sparede tid overføres til produktivt arbejde. For ikke at hæve personskatterne, men for at få flere skattekroner i kassen, hæves boligskatten, idet det er den bedste måde lige nu for at de bedrestillede yder et større bidrag til samfundet. På den måde skulle det være let at skaffe mindst 50 milliarder, der vil kunne bruges til at fremrykke offentlige investeringer og få sat gang i væksten og få nogen af de 250.000 arbejdssøgende i arbejde. Arbejdet skal så ikke udføres af billig udenlandsk arbejdskraft, men udføres til overenskomstmæssig løn. Jeg er selvfølgelig helt klar over, at ingen politiske partier har mod til at gennemføre en sådan økonomisk plan, som kan bringe Danmark på rette spor. I stedet vil partier og vælgere hellere have at vi hænger fast i dynget, og så bliver der indtil det går helt galt.