Lokalpolitik

29 nye boliger med fælleshuse

Plan- og Miljøudvalget siger ja til at sætte planarbejde i gang for nyt boligområde i Løkken.

Der er tidligere bygget boliger ved Magnolievej i Løkken. Nu er 29 nye boliger syd for vejen i sigte, idet planarbejdet sættes i gang. Arkivfoto: Bente Poder

Der er tidligere bygget boliger ved Magnolievej i Løkken. Nu er 29 nye boliger syd for vejen i sigte, idet planarbejdet sættes i gang. Arkivfoto: Bente Poder

Løkken er blevet attraktiv for bosætning. De kommunale parcelhusgrunde ved Dybet er forlængst solgt, ejendomsmæglere at sælge grunde fra flere private udstykninger og nu er endnu et boligområde på vej i den østlige udkant af byen. Plan- og Miljøudvalget er velvillig indstillet overfor et ønske fra ejerne af et 5 hektar stort område syd for Magnolievej, hvor der er planer om at udstykke 29 parceller. Derfor indstiller udvalget, at det forberedende planarbejde sættes i gang. - Arealet ligger i landzone, men vi har kigget på kortet over Løkken, og udstykningen ligger i en naturlig forlængelse af den, der er i gang. Udviklingen af Løkken går mod øst, og derfor godkender vi, at der skabes det nødvendige plangrundlag, siger udvalgets næstformand, Knud Størup, Lokallisten. Ejerne har haft en konsulent til at lave en udstykningsplan, der er inspireret af de gamle landsbyfællesskaber. Tanken er at strø 29 åben lave og tæt lave boliger rundt om en fælles grønning og at hele bebyggelsen er samlet indenfor nogle jordvolde. I den fælles grønning skal der være mulighed for at opføre mindre bygninger til fælles formål, hvad enten de er til nytte eller hygge. Altså for eksempel til redskabshus eller grillhytte. Tidsmæssigt falder det forberedende planarbejde sammen med, at kommunen er på vej med en ny kommuneplan. Derfor kan området syd for Magnolievej muligvis optages som fremtidig boligområde i kommuneplanen i stedet for, at forvaltningen skal lave til at lave et særligt kommuneplantillæg for overførsel af arealet helt ellers delvist til byzone.