Lokalpolitik

29 områder i spil til nye store testmøller

Parterne bag testcenter-forliget mødtes på Østerild Kro i går

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

deltagerne i mødet i Østerild måtte løbe spidsrod mellem demonstranterne der her gør Steen Gade fra SF opmærksom på, at fejl kan rettes.

Det kommende testcenter i Østerild Klitplantage samt placeringen af yderligere 8-10 store testmøller var på dagsordenen, da miljøminister Karen Ellemann (V) og omkring en snes andre politikere, embedsmænd og folk fra interesseorganisationer tirsdag holdt møde på Østerild Kro. Alle de fem partier bag forliget om anlægsloven for det nationale testcenter for store vindmøller var repræsenteret. Desuden deltog blandt andre direktør Jan Hylleberg fra Vindmølleindustrien, direktør René la Cour Sell fra Danmarks Naturfredningsforening samt repræsentanter fra Risø DTU og Danmarks Miljøundersøgelser. Programmet bød blandt andet på en rundtur i Østerild Klitplantage, hvor deltagerne fik en status for, hvordan man har tænkt sig at reetablere natur, der hvor skoven fældes. Inden da havde deltagerne brugt formiddagen på at snakke om placeringer for nye, store testmøller. En del af forliget omkring testcentret bestod nemlig i et løfte til vindmølleindustrien om at finde pladser til yderligere 10 testmøller, som vil skulle opstilles frem mod 2020. Vindmølleindustrien ønsker pladser både til prototypemøller og serie O møller. Sidstnævnte er den første, mindre produktionsserie af en ny mølletype, og stiller knap så store krav til placering som prototyperne. I første omgang gælder det pladserne til prototypemøllerne på op til 250 meters højde. Her har By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet udarbejdet en liste på 125 mulige placeringer. Kommunerne er blevet opfordret til at byde ind med mulige områder. Det har blandt andre Aalborg, Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommune gjort. Siden er listen blevet barberet ned til en nettoliste på 29 mulige placeringer, og det var den liste, der blev præsenteret på Østerild Kro i går. Blandt de områder, der er pillet ud, er en række naturområder. Blandt andet flere klitplantager i Thy. Andre områder er taget ud, fordi det ikke blæser nok. Det gælder for eksempel de to områder, Vesthimmerlands Kommune selv havde foreslået. Til gengæld arbejdes der videre med et område vest for Aggersund og et område mellem Ranum og Overlade. I Thy er to områder med på nettolisten. Det er et område nordøst for Hillerslev og et område lige vest for Ræhr Sø tæt på grænsen til Nationalpark Thy. Ingen af stederne er foreslået af kommunen selv. Tre områder i Jammerbugt Kommune er i spil til nye testmøller. Det drejer sig om et område sydøst for Arentsminde, et område i nærheden af Limfjorden syd for Brovst samt et område nord for Gjøl. Endelig er et område vest for Vrensted i Hjørring med på listen, der altså i alt omfatter otte lokaliteter i Nordjylland. Af listen fremgår det også, at et område ved Nordjyllandsværket i Aalborg er taget ud af planlægningen, fordi man her vil placere serie O møller i stedet. Det samme gælder et område i Frederikshavns Kommune. Planen er, at listen inden jul skal skæres ned til det endelige antal pladser. - Der bliver en dialog med de enkelte kommuner. Vi skal også selv have en drøftelse i kommunalbestyrelsen om, hvorvidt vi vil have flere testmøller i Thisted Kommune eller ej, siger Ib Poulsen (DF), der både er byrådsmedlem og folketingsmedlem. - Selv synes jeg, at Thisted Kommune har taget sin del, og jeg vil anbefale, at de to områder i Thy bliver pillet ud, siger han.