Lokalpolitik

29 personer venter på at komme i flexjob

HALS:Der er ikke flere penge på kontoen til løntilskud, så derfor foreslår byrådet, at der i 2006 afsættes 350.000 kr. hertil, da der p.t. står 29 personer og venter på flexjob. Selve kommunalreformen sluger mange penge, og her foreslås at afsætte en halv million. Og så skal der også bruges penge til et lov- og cirkulæreparagraf ved indførelsen af love på dagpengeområdet, 120.000 kr. Men der blev også fundet besparelser. Stillingen som rengøringsleder nedlægges og overføres til pleje-og omsorgslederstillingen. På den administrative del er der en rammebesparelse på 500.000, og så satser byråder på, at der ikke bliver hverken folketingsvalg eller EU-afstemning i 2006, hvilket er 179.000 kr,. der nu kan tages ud af budgettet.