EMNER

3.000 kom til jul på Voergaard

Jul på Voergård Slot blev for ottende gang et vellykket arrangement på trods af, at vejrforholdene var vanskelige.

Over 3.000 voksne og børn besøgte slottet og så en enestående udsmykning og besøgte de mange boder i slottets riddersal, i kælderen og på gårdspladsen. - Julearrangementet på Voergård Slot adskiller sig fra mange andre slotsarrangementer og julemarkeder ved, at selve slottet er pyntet op, fortæller Voergaards bestyrelsesformand, advokat Hans Jørgen Kaptain. Det er ikke de enkelte boder der pynter, men der er en gennemgående linje i selve pyntningen af slottet. Havearkitekterne Stig Lauritsen og Greg Kobett fra Paradehuset på Gisselfeld Gods havde for ottende gang stået for pyntningen. - Det er et kæmpearbejde, når der skal pyntes i alle slottets sale og saloner. Det lykkedes over alt forventning. Voergårds bestyrelsesformand, advokat Hans Jørgen Kaptain oplyser, at der igen i år var meget positiv omtale af pyntningen. - Gæsterne forbavsedes især over de meget flotte og sjældne roser, som juletræer og dekorationer var udsmykket med. Også store glaskugler, store grantræer, stille musik glædede gæsterne. Hans Jørgen Kaptain udtrykker stor ros til Stig Lauritsen og Greg Kobett. Kaptain oplyser, at de begge har givet tilsagn om at medvirke ved pyntningen af Voergård Slot, også i 2011. - Pyntningen var igen i år helt forskellig fra tidligere år. Hvert år bruges en ny glaskugle på juletræerne "Voergård kuglen" og årets kugle er efterhånden blevet et samleobjekt for mange. Boderne havde julenisser, glaskunst, stenkunst, juledekorationer og meget andet og desuden den helt særlige bod der havde alt det julepynt som Stig Lauritsen og Greg Kobett havde brugt til at pynte slottet med. - Besøgstallet var desværre lidt mindre end sidste år. Årsagen var utvivlsomt snefaldet både lørdag og søndag, som holdt nogle hjemme. I den situation er der stor tilfredshed med, at det lykkedes at få over 3.000 gæster på Voergård Slot og Voergård glæder sig over, at der realiseres et pænt overskud selvom det ikke er så stort som sidste år. Planlægningen af julearrangementet 2011 er allerede i gang. Det ligger fast, at det igen bliver første weekend i december, dvs. 2., 3. og 4. december. - Overskuddet fra julearrangementet på Voergård Slot anvendes udelukkende til slottets vedligeholdelse. Slottet er fondsejet og får ikke offentlig støtte og der er derfor brug for indtægter fra arrangementer som "Jul på Voergård Slot", fortæller Hans Jørgen Kaptain.